Nick:
Heslo:

Historie sboru

ZAKLÁDAJÍCÍ ČLENOVÉ SDH TOPOL

Zakládající členové
Starosta: jednatel a pokladník: výbor: ostatní členové:

Výjezdy k požárům v zakládajícím roce

Upomínka na den 6.srpna 1886

První křest

Po deváté hodině večerní probuzeni jsme byli z prvního spánku pokřikem hoří. Každý vyskočil z lůžka svého obleknuv na sebe svou výzbroj a spěchal na místo, kde koňka k odjezdu připravena byla. Každému z nás prudce tlouklo srdce při myšlence, že poprvé má zkoušeti sílu s rozzuřeným živlem a dokázati, že cvičení naše nebyla žádnou zábavou. Bratr p. Kudrnka se vzácnou ochotou zapůjčil své přípřeží koně a v 10 minutách nacházel se sbor na místě požáru hospodářských stavení p. Slavíka v Úhřeticích. Tu nastala tuhá práce, neboť nedostatek vody byl veliký, ale vzdor tomu se našemu namáhání podařilo zachrániti. Po šestihodinné tuhé práci nastoupen zpáteční pochod do Topole, provázen díky a žehnáním všech osadníků Úhřetických.

Při požáru zúčastnili se tito členové:Dne 7.srpna 1886 zapsal jednatel pan Josef Procházka.


Sbor se v tomto roce zúčastnil ještě dvou požárů a to:


Dne 1.listopadu 1886 vypukl oheň o 12.hod. polední v stodole pana Čeňka Slavíčka v Úhřeticích, při kterém se sbor zúčastnil, oheň byl brzy uhašen a nenabyl žádných rozměrů.

Dne 14.prosince 1886 v 6 hodin večír, vypukl oheň v panském ovčíně ve Vejvanovicích. Požáru se zúčastnilo několik členů, stříkačka pro šerednou cestu se tam dopravit nemohla.

©BrKo, kontakt SDH Topol Přidejte si nás na FB.