Nick:
Heslo:

Historie sboru

Zakládající členové SDH Topol

Vznik sboru

Dne 24.ledna 1886 svolal pan starosta František Doucha veškeré občany na jejichž programu bylo,

"ZAŘÍZENÍ HASIČSKÉHO SBORU."

Líc praporu hasičů z Topole

Po předběžných formalitách ujal se slova starosta řka:

"CTĚNÍ PÁNOVÉ"

Jak Vám dobře známo, sestupovali se povšech končinách naší krásné vlasti, mužové, v blaho svých spoluobčanů starostliví, kteří na svůj prápor napsali toto vznešené heslo:

CHRAŇME ŽIVOT I STATEK SVÉHO OHROŽENÉHO BLIŽNÍHO"

Rub praporu hasičů z Topole

Spolky ony rozmáhaly se mírou netušenou. Takže hanbou jest obcí, kde takových mužů, respektive sboru hasičských nemají! I my nemáme dosuď podobného sboru; - ač by nám ani sil ani vůle nescházelo - ale schází nám prostředky. Apeluji tedy na známou Vaši dobrotivost, jelikož vím, že každou dobrou věc vždy ochotně a hojně podporujete. Byste i tuto myšlenku hojně podporovali, by se ve skůtek uvésti mohla.

Předložená osnova o zařízení sboru byla v celku přijatá a hojná podpora ode všech občanů slíbená.

Tímto SBOR HASIČSKÝ v život uveden byl. Na to následovala volba prozatimního zařizujícího výboru a sice: Za starostu sboru, zvolen obecní starosta bratr FRANTIŠEK DOUCHA, za jednatele a pokladníka: bratr ALOIS VÁŠA. Do výboru: bratr MATĚJ SLAVÍK, br. FRANTIŠEK KONRÁD, br. JOSEF PROCHÁZKA, br. FRANTIŠEK ŠARAVEC, br. VÍT KLOFANDA.

V TOPOLI DNE 24. LEDNA 1886.

Opis z kroniky SDH Topol


©BrKo, kontakt SDH Topol Přidejte si nás na FB.