Nick:
Heslo:

Archiv starších výjezdů Výjezdy v roce 2012; v roce 2011; 2007-2010

Počty výjezdů u členů JSDH v roce 2015

Počet dopravních nehod: 2

Počet požárů: 9

Počet TP: 5

Počet taktických cvičení: 1

Počet služeb pro město: 1

Požární asistence: 5

Stáž na HZS: 0

Počet událostí celkem: 21

Člen JSDHPočet výj.Člen JSDHPočet výj.
HURYCH Josef2KOVÁŘ Jan9
JIRÁSEK Martin3MLATEČEK Kamil13
KMONÍČEK Michal8PILAŘ Libor10
KOMÁREK František ml.4KOMÁREK Jan5
KOSINA Bohuslav20ŠPAČEK Jan ml.19

21.11.2015 Požár jídla na plotně (23)

Po příjezdu na místo události jsme byli ponecháni jako záloha na místě události.

Prilba

23.10.2015 Požár jídla na plotně (22)

Po příjezdu na místo události jsme byli ponecháni jako záloha na místě události.

Prilba

29.8.2015 Požární asistence (21)

V sobotu jsme prováděli požární dohled na tradičním leteckém dnu v Chrudimi.

Prilba

16.8.2015 Požární asistence řezání kolejí (20)

Po předchozím projednání se starostou města Chrudim a odborem krizového řízení jsme prováděli požární asistenci při řezání kolejí na železniční trati Cejřov - Vrbatův Kostelec. Po příjezdu na místo události jsme provedli průzkum terénu a na rizikových úsecích trati jsme před zahájením sváření provedli preventivní zkrápění vodnímí ručními stříkačkami. Během řezání probíhal průběžně monitoring železniční trati a probíhalo pravidelné zkrápění ruční stříkačkou. Po ukončení řezačských prací jsme prozkoumali a předali celý úsek zástupci firmy, který zajistil další následný dozor. Poté jsme odjeli zpět na základnu.

Prilba

14.8.2015 Spadlý strom Tuněchody(19)

Při kondičních jízdách jsme přijeli k rozlomenému stromu na vozovce u obce Tuněchody. Po příjezdu na místo události jsme provedli průzkum terénu a zajistili bezpečný průjezd automobilů. Společně s HZS jsme provedli rozřezání a odstranění větví z vozovky. Po té po domluvě s VZ jsme odjeli zpět na základnu.

Prilba

12.8.2015 Požární asistence sváření kolejí (18)

Po předchozím projednání se starostou města Chrudim a odborem krizového řízení jsme prováděli požární asistenci při sváření kolejí na železniční trati Stíčany - Hrochův Týnec. Po příjezdu na místo události jsme provedli průzkum terénu a na rizikových úsecích trati jsme před zahájením sváření provedli preventivní zkrápění vodním proudem C. Během sváření probíhal průběžně monitoring železniční trati a probíhalo pravidelné zkrápění ruční stříkačkou. Po ukončení svařečských prací jsme prozkoumali a předali celý úsek zástupci firmy, který zajistil další následný dozor. Poté jsme odjeli zpět na základnu.

Prilba

11.8.2015 Požár spadlých drátů VN v Kočí(17)

Po příjezdu na místo události jsme provedli průzkum terénu a zjisttili jsme, že hoří tráva a pneumatika od spadlých drátů elektrického vedení. Byl kontaktován ČEZ a po odzkoušení vypnutí elektrického napětí jsme provedli dohašení pomocí vysokotlakého proudu. Po té po domluvě s VZ jsme odjeli zpět na základnu.

Prilba

11.8.2015 Požární asistence sváření kolejí (16)

Po předchozím projednání se starostou města Chrudim a odborem krizového řízení jsme prováděli požární asistenci při sváření kolejí na železniční trati Stíčany - Hrochův Týnec. Po příjezdu na místo události jsme provedli průzkum terénu a na rizikových úsecích trati jsme před zahájením sváření provedli preventivní zkrápění vodním proudem C. Během sváření probíhal průběžně monitoring železniční trati a probíhalo pravidelné zkrápění ruční stříkačkou. Po ukončení svařečských prací jsme prozkoumali a předali celý úsek zástupci firmy, který zajistil další následný dozor. Poté jsme odjeli zpět na základnu.

Prilba

10.8.2015 Požární asistence sváření kolejí (15)

Po předchozím projednání se starostou města Chrudim a odborem krizového řízení jsme prováděli požární asistenci při sváření kolejí na železniční trati Stíčany - Hrochův Týnec. Po příjezdu na místo události jsme provedli průzkum terénu a na rizikových úsecích trati jsme před zahájením sváření provedli preventivní zkrápění vodním proudem C. Během sváření probíhal průběžně monitoring železniční trati a probíhalo pravidelné zkrápění ruční stříkačkou. Po ukončení svařečských prací jsme prozkoumali a předali celý úsek zástupci firmy, který zajistil další následný dozor. Poté jsme odjeli zpět na základnu.

Prilba

9.8.2015 Požární asistence (14)

V neděli jsme prováděli požární dozor na tradiční chrudimské pouti.

Prilba

8.8.2015 Požár pole Úhřetice (13)

Po příjezdu na místo zásahu jsem provedli průzkum a začali jsme hasit pomocí vysokotlakého proudu. Po zhodnocení situace navíc zahájeno hašení ještě pomocí 1x proudu C. Poté jsme zbytkem vody doplnili CAS s lištou JSDH Dašice. Po domluvě s VZ jsme jeli doplnit CAS ke splavu v Tuněchodech pomocí PS12 JSDH Tuněchody. Po příjezdu zpět na místo zásahu jsme prováděli dohašování skrytých ohnisek požáru na poli pomocí otočné lafetové proudnice. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.

Prilba

1.8.2015 Požár Tuněchody (12)

Po příjezdu na místo události jsme provedli průzkum terénu a po domluvě s VZ jsme společně s JSDH Chrudim prováděli zálohu na místě události a dohašovali skrytá ohniska požáru.

Prilba

27.7.2015 Hledání ztracené osoby (11)

Na žádost rodiny jsme vyjeli v odpoledních hodinách hledat ztracenou mentálně postiženou osobu, která se nevrátila z práce domů. Vše řešila již od ranních hodin PČR. Osoba nalezena druhý den ve Skutči díky TV výzvě PČR.

Prilba

16.7.2015 Požár Kalousov (10)

Na žádost starosty města Chrudim jsme společně s městskou policií Chrudim vyjeli k požáru v Kalousově. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že zde má rozdělaný oheň parta mladých lidí. Oheň byl před naším příjezdem uhašen. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.

Prilba

15.6.2015 Povodně Na Šancích (9)

Druhý den byla jednotka přivolána KOPISem Pce v 8:06. Dojezd na místo události v 8:15. Po příjezdu proveden průzkum a po domluvě s VZ jsme začali odstraňovat následky povodní. Prováděli jsme vystěhovaní zatopených sklepů, odstranění nánosů bahna a následné čištění a dezinfekce sklepních prostor. Dále proběhlo odčerpání zatopených výtahových šachet. Současně probíhalo čištění chodníků a přilehlého parkoviště. Po odvozu protipovodňových pytlů a po domluvě s VZ zásah ukončen.

Prilba

14.6.2015 Povodně Na Šancích (8)

Po příjezdu na místo události jsme provedli průzkum terénu a po domluvě s VZ jsme prováděli společně s JSDH Chrudim vyproštění osobních automobilů ze zatopeného parkoviště Na Šancích. Po vyproštění zatopených OA jsme prováděli další průzkum a hledali jsme v prostoru chodníků a parkoviště kanály. Po vyčištění a odkrytí kanálových vpustí jsme po následném odtoku vody prováděli odčerpávání výtahových šachet a osvětlovali jsme místo zásahu. Po té společně s družstvem Markovice a Chrudim jsme preventivně do vchodových dveří umístili protipovodňové pytle s pískem. Po domluvě s VZ jsme odjeli na základnu ve 23:11. Na základně ve 23:30.

Prilba

15.5.2015 Dopravní nehoda (7)

Jednotka Topol při kondičních jízdách přijela k DN OA ford focus combi, které narazilo do stromu. DN byla za obcí Tuněchody cca 100 m za mostkem směr Úhřetice. Posádka vozidla byla předána do péče ZZS před příjezdem JSDH Topol. Na místě byla již PČR. Vzhledem k tomu, že do této doby nebyl přivolán HZS, jsme po domluvě s PČR provedli průzkum DN a zajištění místa události. Proběhlo odpojení autobaterie a zajištění automobilu proti úniku ropných látek a provozních kapalin. Automobil byl vyproštěn pomocí CAS z příkopu. Odstranili jsme překážky bránící provozu z komunikace, během celého zásahu jsme prováděli řízení dopravy.

Prilba

12.5.2015 Čerpání studny (6)

Čerpání studny

Jednotka Topol byla povolána na výzvu Odboru životního prostředí MěÚ Chrudim k čištění studny u hřbitova, která byla kontaminována průsakem ze skládky hnoje. Nejdříve použita EC a kalové čerpadlo. Po přehodnocení situace jsme změnili el.čerpadlo za proudové AWG. Zamořená voda byla přečerpávána do cisterny OSEVA. Při odčerpávání studny zjištěn na dně studny neznámý předmět připomínající velkou tlakovou láhev. Byla přivolána PČR. Po konzultací s PČR proveden pomocí žebříku průzkum studny s použitím dýchací techniky a lezeckého vybavení. Předmět byl vyfotografován, po posouzení PČR bylo konstatováno, že se nejedná o munici ani tlakovou láhev. Dále bylo provedeno opláchnutí skruží pomocí vysokotlakého proudu a studna byla dezinfikována. Po konzultaci s historikem se jedná o sací koš s klapkou staré dřevěné pumpy cca 3-4m dlouhý.

Prilba

11.5.2015 Dopravní nehoda (5)

Velitel jednotky Topol Libor Pilař svolal jednotku, když zahlédl DN osobního automobilu a cyklistky. Jednotka byla v té době na základně v Topoli společně s JSDH Chrudim a ČČK Chrudim. Po příjezdu na místo události byla společně s JSDH Chrudim a ČČK Chrudim přenesena zraněná cyklistka mimo komunikaci do čekárny. Při ošetření byl zjištěn otok pravého bérce a odřeniny. Odřeniny byly ošetřeny fyziologickým roztokem a zraněná noha znehybněna do vakuové dlahy. Během ošetřování zraněné osoby přivoláná ZZS a PČR. Po příjezdu ZZS byla zraněná osoba předána do jejich péče. Během této doby a dalšího zadokumentovávání PČR jsme prováděli řízení dopravy a poskytovali vysvětlení DN PČR a ZZS.

Prilba

7.5.2015 Požár rodinného domu (4)

Po příjezdu na místo události jsme provedli průzkum terénu. Po domluvě s VZ jsme byli jako záloha na místě události.

Prilba

28.4.2015 Únik čpavku - taktické cvičení (3)

Únik čpavku

Po příjezdu na místo události jsme provedli průzkum terénu. Po domluvě s VZ jsme v dýchací technice připravili stanoviště pro předlékařskou první pomoc. Po dekontaminaci zasažené osoby jsme nasadili krční límec a provedli opláchnutí obličeje a očí. Dále jsme postižené osobě nasadili masku a pomocí přístroje saturn OXY pomáhali postiženému dýchat. Během zásahu také náš strojník dodával vodu do CAS JSDH Chrudim.

Prilba

19.4.2015 Požár rodinného domu (2)

Během dojezdu k místu události byla jednotka odvolána KOPISem Pce.

Prilba

26.1.2015 Požár chatky (1)

Po příjezdu na místo události jsme provedli průzkum terénu a po domluvě s VZ jsme pomáhali s hašením zasažené časti chatky a poté jsme rozebírali podbití střešní konstrukce a dohašovali skrytá ohniska požáru.

Prilba
©BrKo, kontakt SDH Topol Přidejte si nás na FB.