Nick:
Heslo:

Hasičské tesáky

Tesák je zhruba 4 cm široká a 45 až 60 cm dlouhá jednosečná chladná zbraň, která se používala nejen v hasičství. (Tesák se užíval také v myslivosti k usmrcení zvěře). Jeho největší rozšíření bylo v 19. a na počátku 20 století. Vznikaly často velmi honosné kusy na jejichž výrobě se podíleli nejlepší zbrojíři a umělci. Rukojeť bývala vyrobena například ze dřeva, kostí a slonoviny. Hasičský tesák nosili na levém boku pouze vyšší hodnostáři a zámožnější členové hasičských sborů. V současné době se hasičské tesáky využívají pouze např. pro "pasování nových členů".

K tesáku patřil například také opasník se závěsníkem, který se skládal z řemene, závěsného řemínku s karabinkou a vlastního závěsníku. Opasník se nosil pod blůzou tak, že závěsný řemínek byl prostrčen otvorem pod patkou levé kapsy blůzy a závěsník s tesákem připnut na karabinku závěsného řemínku.

Hasičský velitelský tesák

Tento hasičský tesák, byl předán dne 11.12.2009 na Výroční valné hromadě, jako dar našemu veliteli p. Liboru Pilařovi k 10. výročí velitelování :-) u SDH Topol. Hasičský tesák byl získán dražbou na www.aukro.cz. Finální podoba trvala cca 18 hodin.

Hasičský tesák

Hasičský tesák - 1. ve sbírce

Hasičský tesák
Hasičský tesák
Hasičský tesák po zrestaurování

Bylo na něm stráveno cca 30 hodin restaurování. Hasičský tesák byl získán dražbou na www.aukro.cz za 1500 Kč. Restaurování tesáku prováděl umělecký truhlář a restaurátor musea v Chrudimi pan Pavel Pavlas.

Hasičský tesák - 2. ve sbírce

V současné době na něm pracuji. Hasičský tesák byl získán dražbou na www.aukro.cz.

Hasičské tesáky

Hasičský tesák - 3. ve sbírce

Čeká na restaurování :-)). Hasičský tesák byl získán dražbou na www.aukro.cz

Hasičské tesáky

Hasičský kord

Hasičský kord

Čeká na restaurování :-)).

Autor: Bohouš Kosina

©BrKo, kontakt SDH Topol Přidejte si nás na FB.