Nick:
Heslo:

Větší požáry před založením SDH Topol

Roku 1865 z 28. na 29. ledna vypukl u Vinc. Kučery požár, který zachvátil 16 čísel, a to čísla: 4 Vinc. Kučera, čís.5 Frant. Pařízek pachtýř Matěj Kudrnka, čís.6 Frant. Novotný, čís.7 Jan Rohlík, čís.36 obecní byt, čís.35 Vin. Vrzal, čís.34 Jan Korbel, čís.33 Josef Řebíček, čís.16 Jan Vůle, čís.17 Kateřina Hromádková, čís.18 Jan Schejbal, čís 19 Matěj Habart, čís.20 Jan Teplý, čís.21 Matěj Kučera, čís.22 Jan Kučera a čís.3 Jan Kudrnka.

Roku 1866 na Hromnice vypukl oheň při velkém větru u Fr. Hrušy v čísle 14 a zachvátil budovy čís. 15, 13, 12, 8, 37, 2, 3, 31, 30 a 1.

Opis z obecní kroniky.


©BrKo, kontakt SDH Topol Přidejte si nás na FB.