Nick:
Heslo:

Témata otázek na které se již odpovídalo: Automobily, Domácnost, Elektřina, Evakuace, Hasiči, Hmyz, Komíny, Plyn, Zahrada

Preventista radí

Toto video je sdíleno se svolením www.tvhasici.cz

Preventista radí

Preventistu našeho dobrovolného hasičského sboru vykonává Jan Kovář již řadu let. Účastní se pravidelně odborných školení a úspěšně složil zkoušky odbornosti PREVENTISTA III. Rozhodli jsme se využít jeho zkušeností a připravili jsme pro Vás prostor, kde se můžete ptát na to co Vás zajímá z oblasti požární prevence a ochrany obyvatelstva.

Kontakty na preventistu jsou buď na telefonním čísle 737 636 069 nebo na emailu sametakml@gmail.com nebo níže ve formuláři. Pokud také hledáte zajímavé informace můžete se podívat na naši stránku Dokumenty - ke stažení.

Důležitá telefonní čísla

Aktuálně!
  • 150 - Hasičský záchranný sbor ČR
  • 155 - Zdravotnická záchranná služba
  • 156 - Obecní (Městská) policie
  • 158 - Policie ČR
  • 112 - Univerzální tísňové číslo IZS (platí nejen v ČR, ale v celé EU)

Operátorům tísňových linek je nutné vždy sdělit vaše jméno, místo kde se nacházíte a co se stalo. Mluvte nahlas a srozumitelně, nepanikařte. Nikdy nezavěšujte jako první, odpovězte na všechny dotazy operátora. Tísňová volání jsou přepojena na Krajské operační středisko - tzv. KOPIS.

novinky
novinky

Vaše dotazy

Automobily, Domácnost, Elektřina, Evakuace, Hasiči, Hmyz, Komíny, Plyn, Zahrada

novinky

1. Nemáte nějakou brožurku týkající se bezpečnosti práce s elektřinou? 2. Co si pořídit na hašení elektrických spotřebičů?

1. Mezi velmi pěkně zpracované patří tato brožurka Marie Dufkové Bezpečně s elektřinou, kterou si můžete zde stáhnout.

2. Hasící přístroj CO2 (sněhový), Práškový PG (nevýhoda nadělá nepořádek.)

novinky

1. Musí hasič procházet výcvikem záchranáře? 2. Jak poznám zkoušku sirény od sirény když se něco stalo? 3. Kdy volat linku 112? 4. Uvidím havárii, nebo zraněného, je má povinnost mu pomoc, když neumím první pomoc?

1. Může, ale nemusí.

2. Při zkoušce sirén je zkouška doprovázena slovním doprovodem BUDE PROVEDENA ZKOUŠKA SIRÉN vícekrát je opakováno po ukončení je hlášeno BYLA PROVEDENA ZKOUŠKA SIRÉN.

3. Při mimořádných situacích (povodeň, požár, vítr, vážná dopravní nehoda, v případě ohrožení života či zdraví osob nebo majetku).

4. Oblast trestně právní prostřednictvím zvláště zákona č.140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, stanoví v §207 a 208 Neposkytnutí 1.pomoci sankce za neposkytnutí pomoci. Tento trestný čin je v zákoně přesně formulován, rozdílnou trestní sazbou je rozlišeno neposkytnutí pomoci v případech:

§ 207 (Povinnost poskytnout pomoc)

novinky

1. Najdu vosí hnízdo, nebo zatoulanej včelí roj, umějí ho hasiči zajistit?

1. Ano pokud jde o nebezpečí ohrožení zdraví či života osob zavolejte 150 nebo 112 a hasiči se o včelstvo či jiný bodavý hmyz postarají. Popřípadě poradí jak dále postupovat.

novinky

1. Co dělat když cítím v bytě plyn? 2. Pokud si koupím nový sporák, mám nechat udělat nějakou kontrolu? 3. Musí se občas nechat zkontrolovat karma nebo plynový kotel v bytě?

1. Nejprve otevřete v místnosti či bytě okna pro naředění koncentrace nepoužívejte elektrické zařízení, nemanipulujte s otevřeným ohněm! Zkuste zjistit příčinu (nevypnutý sporák, zhasnutý plamínek v karmě či kotli atd).

Pokud na nic nepříjdete zkuste vypnout hlavní přívod a zavolat plynárenskou službu, popř. hasiče 150.

Při zjištění úniku zemního plynu v objektu je kromě zavolání Pohotovostní služby plynárenské společnosti nutné:

2. Plynový sporák by měla připojit osoba k tomu pověřená, která má povolení v oboru na manipulaci s plynovými zařízeními.

3. Plynová zařízení jsou ve smyslu vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 21/1979 Sb., ve znění vyhlášky č.554/1990 Sb. vyhrazeným zařízením a podléhají podle vyhlášky č.85/1978 Sb. pravidelným revizím. Výjimku z tohoto nařízení mají podle vyhlášky č. 85/1978 Sb, §1, od. 3 pouze ta plynová zařízení, která jsou v osobním užívání uživatelů bytů a místností nesloužících k bydlení – zde není povinnost provádění revizí dána zákonem. Ale i tak je uživatel bytu ve smyslu zákona 458/2000 Sb. za bezpečný provoz, kontrolu a údržbu plynového zařízení plně odpovědný.

novinky

1. Jaký je správný postup když se stanu účastníkem dopravní nehody? 2. Dopravní polici musím volat vždy? 3. Nemáte formulář záznam o nehodě? 4. Co se děje při nárazu automobilu ve vyšší rychlosti? 5. Co mám dělat, když mi začne hořet vozidlo s pohonem na LPG nebo CNG?

1. Zastavte a vypněte motor vašeho vozidla, zajistěte sebe a místo nehody (trojúhelník, reflexní vesta, výstražná světla apod.), zjistěte v jakém stavu jsou ostatní účastníci dopravní nehody. V případě zranění poskytněte první pomoc a zavolejte složky IZS.

Stala-li se dopravní nehoda na dálnici je nezbytné, aby její účastníci neprodleně opustili vozovku na její pravou stranu, až na bezpečné místo za svodidla (za snížené viditelnosti by si měli všichni obléci reflexní vesty nebo alespoň jiné reflexní prvky – pásky na rukáv apod.)

Je-li nutné s auty před příjezdem Policie ČR manipulovat, třeba z důvodu obnovy provozu vozidel MHD, vyznačte jejich polohu na silnici. Je vhodné si celé místo nehody vyfotit a snímky případně poskytnout Policii a pojišťovně. Společně s dalšími účastníky nehody, včetně svědků si vzájemně prokažte totožnost a předejte si důležité informace o vozidlech.

2. Dopravní policii je nutné volat došlo-li při dopravní nehodě ke zranění nebo k usmrcení osoby, dosáhne-li škoda na některém z havarovaných vozidel částku převyšující 100.000 Kč a to včetně přepravovaných věcí (laický odhad škody), dopravní nehodou došlo ke škodě na majetku třetí osoby (například poškození oplocení nemovitosti, dopravního značení, zaparkovaných vozidel a to v jakékoliv výši). Toto však neplatí, pokud dojde ke škodě na vozidle třetí osoby - leasingové společnosti, zaměstnavatele atd., je-li řidič tohoto vozidla účastníkem nehody. Dále došlo-li následkem autonehody ke škodě na životním prostředí například únikem provozních kapalin z vozidla, pokud nejste schopni vlastními silami uvést vozovku do provozuschopného stavu a obnovit plynulost provozu, pokud se s účastníky nedohodnete na podstatných skutečnostech (kdo je viník a kdo poškozený), některý z nich odmítne spolupracovat, nebo dokonce ujede, pokud je účastníkem dopravní nehody cizinec, se kterým se nedomluvíte, pokud máte podezření, že některý z účastníků dopravní nehody je podnapilý, za bezdůvodné přivolání policie Vám nehrozí sankce. Protokol o nehodě si vždy důkladně pročtěte !!!

3. Zde si můžete stáhnout Záznam o dopravní nehodě.

4. Příklad je pro vozidlo jedoucí 90km/h, které narazí do stojícího předmětu. V první sekundě nárazu se děje toto:

5. Pokud je to drobné zahoření zkusit použít hasící přístroj z vozidla. Jinak volat 150, 112. Upozornit všechny kolem že jde o takovéto vozidlo, v bezpečné vzálenosti místo označit např výstražným trojúhelníkem.

novinky

1. Jak je vysoká teplota při vznícení komínu? 2. Mohu zeslabit stěny komínu elektroinstalací? 3. Jaká je vzdálenost tesařských dřevěných konstrukcí od komínu? 4. Jaké platí normy pro bezpečný komín? 5. Jak často musím nechat zkontrolovat komín, když topím tuhým palivem?

1. Při vznícení sazí a dehtu v komínu vzniká v průduchu teplota až 1100°C.

2. Plášť jednovrstvého komínu nesmí být zeslaben elektroinstalací ani jiným vedením!!

3. Mminimální vzdálenost tesařských dřevěných konstrukcí od komína je 50 mm!

4. Od 1.1.2011 vstoupilo v platnost nové nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, která nahradilo vyhlášku 111/1981 sb. Nové nařízení vlády 91/2010 sb. si můžete stáhnout zde.

5. Viz naše stránky http://hasici-topol.cz/prevence-udrzba-kominy.php.novinky

Co je a co obsahuje evakuační zavazadlo?

Evakuační zavazadlo je batoh, kufr nebo taška s věcmi, které jsou nezbytné pro přechodné opuštění domova zejména na více dnů. Platí zásada, že každá osoba by měla mít jen jedno zavazadlo (dospělí do 25 kg, děti do 10 kg), ideální je kufr na kolečkách (dobrá skladnost, snadná manipulace) se kterým lze manipulovat jen jednou rukou, dále batoh (máte obě ruce volné).

Obsahuje:

novinky

1. Je povinné mít v bytě, nebo v rodinném domě hasící přístroj nebo požární hlásič? 2. Jaký je postup, když mi na sporáku chytne pánev s olejem? 3. Bude u mě doma hořet, zavolám hasiče, ale mezi tím stihnu sama oheň uhasit,budu i přes to platit výjezd hasičů? 4. Při zabouchnutí dveří u bytu a v bytě zůstane dítě, mám volat hasiče nebo policii? 5. Budu stavět nový dům, musím mít kontrolu ke kolaudaci od hasičů? 6. Smí se ukládat lahve s propan-butanem doma ve sklepě?

1. Od července 2008 musí mít každý nově postavený rodinný dům a rekonstruovaná chata či chalupa hasicí přístroj a hlásič požárů. To ovšem není jediná povinnost, kterou vlastníci nemovitostí mají. Nezodpovědným majitelům přitom hrozí sankce. Majitelům nových rodinných domů a rekonstruovaných chat a chalup přibzla nová povinnost. Každý, kdo od července 2008 zkolauduje dům nebo začne rekonstruovat chatu či chalupu, musí stavení vybavit nejen hlásičem požáru, ale také hasicím přístrojem. Tuto novinku zavádí vyhláška platná od 1. července 2008. Hasiči si slibují, že se sníží počet tragických požárů v domácnostech. Předpis se vztahuje na všechny objekty podléhající kolaudaci. Majitel, který se jím nebude řídit a při požáru se zjistí, že hlásič a hasicí přístroj v domě chyběly, dostane pokutu. Nová povinnost se netýká již zkolaudovaných domků, chat a chalup. Vztahovala by se na ně v případě, že se majitel rozhodne nemovitost přestavět.

2. Vypněte sporák použijte adekvátní poklici a pánev opatrně přikryjte - plamen sám uhasne, druhá možnost přehoďte přes pánev mokrou utěrku či ručník - plamen opět sám uhasne. Nikdy nelijte do oleje vodu či jiné kapaliny nebo sypké materiály. Lze použít i hasící spreje např Pyrocool lze je koupit běžně ve vybraných obchodech.

3. Výjezd platit nebudete.

4. Pokud hrozí nebezpečí z prodlení ANO. Pokud se dá již s dítětem rozumě domluvit možno zavolat zámečnickou firmu, která umí tyto problémy řešit.

5. Ano kontrola od hasičů musí být.

6. Plyny - propan-butan – láhve ukládáme na dobře větratelné místo. Nikdy je neukládáme do prostoru, který má podlahu níže než okolní terén (plyn je těžší než vzduch a hrozí nebezpečí jeho hromadění a výbuchu).

Hořlavé kapaliny jako barvy a ředidla – ukládáme vždy v originálních dobře uzavřených obalech, nejlépe v uzavíratelné plechové skříni. Nesmí se ukládat v garáži, případně ve sklepě, kde je umístěn kotel vytápění rodinného domu apod. Benzín, nafta – ukládáme pouze v nádobách k tomu určených (kanystry, sudy). Benzín nesmí být ukládán v obyčejných plastových láhvích apod. (možnost vznícení díky vzniku statické elektřiny).

Tuhá paliva - uhlí – ukládáme do větraného sklepa na vyhrazené místo. Nikdy nedáváme dohromady s jinými hořlavými látkami, např. dřevem. Pokud možno ukládáme uhlí bez prachu a suché (jinak je možnost samovznícení). Dřevo – ukládáme tak, aby nebylo v blízkosti topidel (možnost samovznícení).

novinky

1. Je vypalování příkopů a travin povolené?

1. Viz naše stránky http://hasici-topol.cz/prevence-vypalovani.php.

novinky

Toto video je sdíleno se svolením www.tvhasici.cz

©BrKo, kontakt SDH Topol Přidejte si nás na FB.