Nick:
Heslo:

Prevence - povodně

Aktuální informace

Minulý rok nám příroda nadělila krásnou sněhovou nadílku, která tady už dloouho nebyla. Je to prima lyžovačka, sáňkování, koulování, stavění sněhuláků a tak podobně. Jenže jak je již zvykem příroda musí mít pořád něco extra, takže nemůže jen tak foukat vítr, hned musí být orkán, nemůže jen tak chumelit, hned musí být kalamita no a opačně?

Prostě ono to nemůže jen tak zpozvolna odtát, hned se musí oteplit na krátký rukáv a sníh se začne měnit v obrovské množství vody, které nám přidělává jen samé starosti no co si budeme povídat. V současné době nám zase příroda nadělila mnoho deštů a hladiny řek stoupají. Proto jsem se zde snažil ve stručnosti napsat pokud by jste se stali svědky nebo účastníky mimořádné události jako jsou např. povodně jak se v dané situaci zachovat.

Jak se chovat před v průběhu a po povodních

Definice: Povodeň je přírodní katastrofa, způsobená rozlitím nadměrného množství vody v krajině mimo koryta řek. Jejími následky mohou být různě velké škody na majetku, ekologické škody či oběti na lidských životech.

Hlavní příčiny povodní

Dělení povodní z hlediska Zákona o vodách

Jak se chovat

Před povodní

Při povodní

Evakuační zavazadlo

Toto video je sdíleno se svolením www.tvhasici.cz

Toto video je sdíleno se svolením www.tvhasici.cz

*Evakuační zavazadlo: je batoh, kufr nebo taška s věcmi, které jsou nezbytné pro přechodné opuštění domova, které lze v okamžiku evakuace odhadnout na více než jeden den. Při evakuaci, resp. opuštění objektu na kratší dobu (např. nahlášení bomby v objektu, únik plynu nebo jiné nebezpečné látky) lze očekávat návrat během několika hodin, tudíž je evakuační zavazadlo zbytečné.

Platí zásada, že každá osoba by měla mít jen jedno zavazadlo (dospělí do 25 kg, děti do 10 kg), ideální je kufr na kolečkách (dobrá skladnost, snadná manipulace) se kterým lze manipulovat jen jednou rukou, dále batoh (máte obě ruce volné).

Vybavení evakuačního zavazadla

Pravidla základní hygieny

Mytí rukou

Myjte si pečlivě a často ruce! Toto jednoduché a základní hygienické pravidlo je jedním z nejdůležitějších hygienických opatření, které Vám umožní chránit své zdraví během obnovy Vašich domovů. Myjte si ruce zejména vždy po styku s povrchy, které byly v kontaktu se záplavovou vodou nebo kaly, vždy před jídlem a pitím, vždy než se dotýkáte obličeje, ale i před a samozřejmě po použití WC.

Pitná voda

K pití používejte pouze vodu, jejíž zdravotní nezávadnost je ověřena!

Voda z vlastní studny: Pokud bydlíte v povodní zasažené oblasti a nejste napojeni na veřejný kontrolovaný vodovod, a máte vlastní studnu, je třeba prověřit kvalitu vody v této studni provedením chemického a bakteriologického vyšetření, i když studna nebyla zatopena. Do doby prověření kvality vody by voda neměla být používána k pití. K pití je možno používat vodu z cisteren s označením „pitná voda“ (tato by se měla převařovat po dobu 15 minut ), nebo vodu balenou. Pokud byla Vaše studna přímo zatopena, nelze vodu z této studny rovněž používat jako pitnou, a to až do doby po provedené sanaci studny a zjištění vyhovujících výsledků rozboru vody. Základní postup při sanaci zatopených studní je následující:

Sanaci zatopené studny je účelné provádět až po stabilizaci vodního režimu v postižené oblasti, úklidu okolí studny a jejím stavebně technickém zabezpečení. Očista a dezinfekce studní se provádí za přítomnosti nejméně 3 osob, pro případ poskytnutí první pomoci osobě, která sestupuje do studny.

Základní postup

Potraviny

Zaplavené zemědělské plodiny

Zaplavené potraviny - nejezte potraviny zaplavené povodňovou vodou, kalem a bahnem!!! s výjimkou potravin hermeticky balených ve skle a plechu (konzervy). Tyto konzervy je však nutno před použitím očistit a dezinfikovat Zaplavené potraviny s výjimkou hermeticky balených zlikvidujte.

Konzervy

Likvidace konzervy

Likvidace chlazených nebo mražených jídel

Jaké potraviny zlikvidovat

V případě prvních příznaků onemocnění (bolení břicha, průjem, teploty) kontaktujte svého lékaře. Nepodceňujte počáteční lehké příznaky!

Po povodni

Zásady likvidace následků povodní v domech a bytech

Zásady vysoušení - udělejte v místnostech nebo místnosti průvan otevřením oken a dveří. Je-li to možné, použijte ventilátory nebo teplovzdušné zdroje. Buďte opatrní při používání benzinových agregátů uvnitř domu nebo bytu, můžete se otrávit zplodinami (oxid uhelnatý).

Úklid desinfekce - odstraňte všechno bahno a nečistoty z povrchu důkladným umytím vodou a mechanickým očištěním. odstraňte veškerý zvlhlý interiérový materiál tapety a vše, co samo odpadává např.omítky Než začnete s dezinfekcí jakéhokoliv povrchu, seznamte se důkladně se způsobem ředění použitého dezinfekčního prostředku dle návodu na obalu.

Nejdříve si nasaďte gumové rukavice.

Nábytek, podlahy, zdi, nádobí, dopravní prostředek dezinfikujte za pomoci 2% roztoku Chloraminu B, který připravíte rozpuštěním 8 vrchovatých polévkových lžic prášku v 10 litrech vody. Dále se může použít SAVO (1 litr SAVA nalijeme do 10 litrů vody). Nechejte působit 30 minut nebo zaschnout. Dezinfikované předměty, které přijdou do styku s potravinami, nezapomeňte opláchnout pitnou vodou, stejně tak i hračky. Všechny dutiny ve zdi a stropech musí být otevřeny, vyčištěny a pečlivě vysoušeny.

Desinfekce obpadů a žump - použijte 5% roztok Chloraminu B (20 vrchovatých polévkových lžic na 10 litrů vody) nebo zalijte odpad neředěným přípravkem SAVO. K dezinfekci odpadu žump použijte 1 kg chlorového vápna na 1m3 obsahu žumpy. Po skončení úklidových prací doporučujeme dezinfikovat ruce v 0,5% roztoku Chloraminu B po dobu 1 minuty. Roztok připravíte rozmícháním 2 vrchovatých polévkových lžic prášku v 10 litrech vody. Pokud si na toto netroufáte obraťte se na specializovanou sanační firmu.

Autor: Jan Kovář - preventista SDH Topol

©BrKo, kontakt SDH Topol Přidejte si nás na FB.