Nick:
Heslo:

Historie sboru

Slavnost předání autostříkačky sboru

Dne 15.června 1928 byla slavnostně předána autostříkačka sboru představenstvem obce. Předání bylo spojeno s veřejným cvičením místního sboru.

Škoda 125 r.v.1927

Celé cvičení bylo projektováno dle požáru, který vypukl v roce 1911 u p. Mareše. Dle zkušeností tehdy nabytých byla celá ovace vedena. Sbory, které zúčastnily se mnoha požárů byly pozvány a v tom pořadí v jakém přijížděly byly zařazovány.

První zahájil slavnost sbor místní s novou autostříkačkou, kterou čerpal vodu z nové obecní studně. Jedním proudem stříkal na požářiště a druhým dodával vodu do kádě pro sbor Kočský, který přijel asi 5 minut po zahájení slavnosti. Oba sbory chrlily vodu 5 minut na požár. Na dané znamení trubkou přijel předem určený sbor na místo vykázané a za 5 minut uvedl stříkačku do chodu.

Když byly všechny sbory na místě, zahájily hašení požáru všechny hromadně po dobu 10 minut. Umístění sborů bylo:

Po odtroubení předvedl místní sbor pěší výcvik, načež sbory odjely na seřadiště na křižovatku silnice Úhřetice a cestu ke hřbitovu, odkudž vyšel průvod do vsi, kde bylo slavnostní předání autostříkačky sboru.

Slavnostní proslov pronesl br. Valášek za župu, předseda okresní komise za obce jako zástupce nemocného starosty obce, br. František Slavík za místní sbor.

Po slavnostních řečech odebraly se sbory do srazu v hostinci br. Slavíka, kde byl koncert.

Výjezdy k požárům s novou autostříkačkou v jejím prvním roce:

Dne 11.září 1928 zúčastnil se sbor hašení požáru v Hrochově Týnci, vyhořela usedlost pana Ludvíčka. Další požár vypukl 3.listopadu 1928 v 19? h v Honbicích, vyhořel stoh pana Kaliny. Dne 13.listopadu se sbor zúčastnil hašení požáru v Hrochově Týnci, kde vyhořel domek pana Lautrglance.

Více o této auto stříkačce se dočtete na stránce Historická stříkačka.

©BrKo, kontakt SDH Topol Přidejte si nás na FB.