Nick:
Heslo:

Pověst o Topoli

Přírodní rezervace Habrov

Vznik vesnice Topol se vypravuje: Na svahu blíž "Tří bubnů" stávala někdy ves Kočice, která roku 1468 vojskem krále Matyáše byla vypálena. Dle pověsti stával tu hrad, jejž postavil bohatý zeman svému zeti, který byl původně kočím či vozkou. Zeman ten bydlel prý na Paumberkách. Když jednou procházeli se mladí manželé v místech dnešní vsi Topol, přišel k nim a maje z nich radost, prohodil k nim:

"Nu děti, abyste na starého tatíka nezapomněli, i to pole Vám dávám."

Manželé pak na poli, od otce darovaném, vystavěli vesnici a nazvali ji "Topole" dnešní Topol.

Opis z obecní kroniky.


©BrKo, kontakt SDH Topol Přidejte si nás na FB.