Nick:
Heslo:

Pavliš a Hartmann

www.phhp.cz

O firmě

www.phhp.cz

Pánové Zdeněk Pavliš a Jaroslav Hartmann začali podnikat jako fyzické osoby v roce 1990. Od roku 1991 se datuje počátek výroby protipožární techniky. V roce 1994 byla založena společnost s ručením omezeným Pavliš a Hartmann.

Postupně byly vybudovány vlastní výrobní kapacity, které úzce spolupracují s naší nástrojárnou. Základním kamenem výrobního programu firmy jsou hydrantové systémy, požární armatury a příslušenství požárních vodovodů. V neposlední řadě je to produkce nástrojárny, která vyrábí nástroje od střižných až po kokily, zápustky, formy pro lisování pryže, plastu a tlakové lití hliníku.

V roce 1999 byl zřízen nový závod v Týništi nad Orlicí, kde se za pomocí nejmodernější technologie a týmu specialistů vyrábějí požární hadice. Jejich tkaní probíhá v současné době převážně na tkalcovských stavech, které byly zkonstruovány a vyrobeny v mateřském závodě Pavliš a Hartmann, spol. s .r.o. ve Chvaleticích.

K dalšímu rozšíření činnosti společnosti Pavliš a Hartmann došlo počátkem roku 2004. Jednalo se celkem o tři projekty: Míchárna pryžových směsí, Technologická linka na výrobu pryžových vložek do požárních hadic a Rekonstrukce haly míchárny pryžových směsí. Byly realizované v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání financované ze zdrojů EU. Tyto projekty byly uskutečněny v letech 2005 – 2006. Maloobjemová míchací linka a dobré vývojové podmínky umožňují vývoj a výrobu zakázek od 5 do 42 kilogramů na jednu šarži. Jmenovitá roční kapacita technologického zařízení je 1500 tun.

Gumárna je od roku 2005 certifikována a pracuje plně podle požadavků normy EN ISO 14 001 a od června 2006 dle normy ČSN EN ISO 9001.

Stabilní kádr vysoce kvalifikovaných pracovníků je zárukou dalšího dynamického rozvoje podniku. Strojní vybavení je průběžně rozšiřováno tak, abychom uspokojili neustále rostoucí požadavky našich obchodních partnerů na technickou dokonalost a kvalitu výrobků, které produkujeme.

©BrKo, kontakt SDH Topol Přidejte si nás na FB.