Nick:
Heslo:

Historie sboru

Slavnost 50 let trvání SDH Topol

Slavnost konaná v Topoli 21.VI. 1936, se plně vydařila Již o 13.hodině sjížděly se sbory. Byly přivítány br. náčelníkem Fr. Slavíkem a celým sborem. Po poplachovém cvičení, kterého zúčastnily se sbory Tuněchody, Úhřetice, Vejvanovice, Kočí a Topol, nastoupily sbory k slavnostnímu průvodu. V čele šel nejstarší bratr sboru topolského, Frant. Korbel, a nesl standartu ve státních barvách, po jeho boku žák a žačka místního "Sokola". Za nimi šlo 22 žáků "Sokola" za vedení p. říd. Šupíka, po nich 24 dorostu hasičského z Chrasti, 12 sester a 148 bratří krojovaných a 4 bratří v občanském oděvu. Celkem šlo v malebném průvodu 209 členů. Mezi nimi byl bratr župní místostarosta Káles, župní vzdělavatel Petrtyl atd. Krásný tento průvod na domácí cvičení byl přímo ohromný a sám br. starosta chrastecký, Gotlieb, pravil: "To je jako cvičení župní a ne domácí."

Průvod šel kol lípy "Svobody", kde p. říd. Šupík promluvil o významu lípy, o jejím sázení a přirovnal ji k naší samostatnosti. "Jedna ani druhá nevyrostla tak, abychom mohli o ni býti klidní."

Na zahradě hostince přivítal hasičstvo i hosty p. starosta obce Frant. Kučera. Ve výstižné řeči poděkoval hasičstvu za jeho nezištnou práci pro ochranu občanstva a všech občanů a ujistil místní sbor podporou obecního zastupitelstva a všech občanů, které žádal, aby ještě s větší láskou hleděli hasičstvu vyjíti vstříc vždy a všude.

Bratr župní vzdělavatel zdůraznil zásluhy sboru za 50 roků činnosti a ocenil jeho kázeň a pohotovost. Kázeň sborů má býti dobrovolná, proto tím spíše musí býti utužena, ale nejen prostých hasičů, nýbrž i těch, kteří stojí v čele. Kázeň musí býti stavěna na vzájemné dohodě a práce veškerá konána z přesvědčení a u vědomí povinnosti. "Někdy žebráme právem o to, co nám právem patří," pravil br. župní vzdělavatel, "jest to nedůstojné a nemístné!".

zleva: František Slavík, Bohuslav Zlatohlávek

Cíl máme míti vždy vytčený a nemáme přestávati v jeho provádění, pokud jej nedosáhneme, byť bychom na chvíli se zastavili. Není třeba práce kvapné, bránící zdárnému výsledku, spíše jest třeba trochu konservatismu, zastavit se u toho, co se osvědčilo a ne běhat za různými hesly ztřeštěnců a nedouků. Uvedena slova Sv. Čecha, jimž káře se nestálost a shon po nových směrech nezdravých. Řečník zakončil svou řeč přáním sboru šťastných výsledků ve všem dalším konání.

Po nástinu historie sboru br. jednatelem složil sbor na výzvu br. okrsk. vzdělavatele Jirouška slib poctivé práce a věrnosti republice.

Bratr župní místostarosta Jos. Káles dekoroval bratry Františka Korbela, Václava Šaravce a Josefa Konráda zlatými medailemi a Františka Kudrnku stříbrnou, při čemž výstižnými slovy poukázal na jejich zásluhy a dal je ostatním za vzor.

V programu slavnostního cvičení předvedli nejprve žáci "Sokola" cvičení s praporem s proslovy, v nichž slibovali věrnost státu. Při krásné a dojemné scéně této byla hrána národní hymna.

Rychle za sebou střídající se cvičení skupinová bratří hasičů místního sboru a žákyň "Sokola" program vyčerpala.Hudba žup. has. za osob. řízení br. Heisla, celá zdařilá slavnost a krásný slunný den udržel br. sbory u nás v družné zábavě.

Účast sborů: Chrudim, Chrast, Heřm. Městec, Vejvanovice, Úhřetice, Libanice, Honbice, Dvakačovice, Přestavlky, Tuněchody, Kočí, Bezděkov, Bližňovice, Čankovice, Čejkovice, Zaječice, Hroch.Týnec, Vlčnov, Stíčany, Nabočany, ukázala jaké oblibě se těší náš sbor. Jsme na to hrdi, děkujeme bratrským sborům za účast na naší oslavě.

Krásným činem bylo pochopení hasičstva všemi, kteří přispěli svými dary do bufetu. Byly to majitelky všech usedlostí a domů v Topoli; náš dík též patří dámám, které s nevšední ochotou uvolily se v bufetu prodávati. Neméně ochotně ujaly se prodeje vstupenek a upomínek topolské dívenky. Ochota, jaká ode všech byla projevena k hasičstvu a jeho slavnosti, byla jedinečná a málokde byla na slavnostech viděna.

Frant.Novotný, jednatel sboru. Frant.Slavík, náčelník sboru.


©BrKo, kontakt SDH Topol Přidejte si nás na FB.