Nick:
Heslo:

Historie sboru

Oslava 120. výročí založení SDH Topol dne 22.7.2006

V předvečer oslav proběhlo položení věnce ke Kříži na místním hřbitově.

Od časných ranních hodin v sobotu dne 22.7.2006 probíhaly poslední úpravy na hřišti před započetím oslav. Rozmisťovali se stoly, židle, připravovali odpadkové koše a toalety. Těsně před polednem místní soukromí zemědělci a bývalí činní členové František Komárek ml. a st. vysekali kombajnem dva pruhy ještě nedozrálé olejky, z jejich pole, v těsné blízkosti hřiště, aby vznikl prostor pro parkování automobilů pozvaných hasičských sborů a hostů.

Činní členové 2006

Po poledni se začali sjíždět hosté a hasičské sbory z blízkého i vzdálenějšího okolí před místní hospodou Na Statku a zde se i mohli před slavnostním nástupem občerstvit. K tomu zde hrála dechová hudba Sebranecká z Vejvanovic. Ve 12.30 velitel SDH Topol Libor Pilař zavelel k nástupu družstev. Podal hlášení starostovi SDH Topol Janu Špačkovi a předal mu slovo. Starosta uvítal pozvané hosty a sbory a vrátil slovo veliteli místního sboru. Byli uvítáni čestní hosté

Ing. Ladislav Libý- starosta města Chrudim a zároveň poslanec parlamentu České republiky Ing. Ladislav Libý,
Pavel Severa
- poslanec parlamentu České republiky a zároveň člen branně bezpečnostního výboru pan Pavel Severa,Mgr. Petr Řezníček
- první místostarosta města Chrudim a zároveň čestný člen našeho sboru Mgr. Petr Řezníček,kpt.Bohuslav Šulc
- velitel požární stanice Seč kpt. Bohuslav Šulc.
Velitel Libor Pilař uvítal sbory a diváky a předal slovo čestným hostům ke krátkému projevu. Hosté popřáli sboru a poděkovali za pozvání k tomuto významnému 120.výročí. Dále kpt. Šulc jménem Hasičského záchranného sboru pardubického kraje územního odboru Chrudim poděkoval za naši zásahovou činnost, radě Města Chrudim a všem jejím představitelům za péči, kterou věnují dobrovolným hasičům. Připomněl, že dobrovolná hasičská ochrana slaví v tomto roce 142.výročí. Popřál k vydaření oslav a při této příležitosti uvedl, že k výročí oslav patří některá ocenění a z pověření Sboru dobrovolných hasičů města Chrudim požádal o udělení stuhy pro zdejší sbor. Po udělení stuhy poblahopřál a vrátil slovo veliteli SDH Topol. Libor Pilař poděkoval za pronesená přání a pronesl, že „Při této příležitosti bychom chtěli ocenit několik členů našeho sboru, chtěli bychom víc, ale to si necháme na prosinec na naši Výroční valnou hromadu, protože z organizačních důvodu by to bohužel nebylo možné.“

Prvním oceněným je firma Pavliš & Hartmann Chvaletice – výroba požární techniky – získala poděkování za výbornou spolupráci při zajišťování těchto oslav, druhým oceněným tohoto sboru za zhotovení pohledů, sirek, pamětních listů a almanachů je pan Bohuslav Kosina – získal poděkování za příkladnou práci při zajišťování oslav a přilbu, třetím oceněným byl za „prodělání několika ofenziv po městě Chrudim a po České republice“ p.Mgr.Petr Řezníček – udělena medaile za zásluhy, čtvrtým oceněným byl také náš člen a zároveň zaměstnanec HZSP Paramo Pardubice pan Jan Kovář za zajištění vozidla proti požáru a následné první pomoci při autonehodě dne 10.6.2006, dále za organizaci našich plesů a další činnosti udělilo Okresní sdružení hasičů, na náš návrh, odznak Svatého Floriána. Poté se ujal slova starosta sboru Jan Špaček a předal páté ocenění - Svatého Floriána našemu veliteli a současně zaměstnanci HZSP Paramo Pardubice panu Liboru Pilařovi za výborné vedení našeho sboru.

Poslanec p.ing.L.Libý požádal o slovo a uvedl, že se „nyní s panem poslancem Severou na něčem operativně dohodli“ a že nám na naši činnost dětí přispějí každý 4.000,- Kč.

Nakonec si vzal slovo velitel Libor Pilař poděkoval za finanční dary a nechal nastoupit sbory k průvodu. V čele hrála dechová hudba Sebranecká za ní následoval prapor SDH Topol a Chrudim, čestní hosté, SDH Topol, ostatní přespolní sbory, topolští občané, rodáci a příznivci hasičů. Průvod uzavírala hasičská technika začínající krásně zrestaurovanými hasičskými veterány, z Topole a Křižanovic, končící nejmodernější profesionální hasičskou technikou HZS Středočeského kraje ÚO Kolín s automobilovým žebříkem AZ-40 SIMON-LTI (USA) na podvozku Tatra 815 6x6, HZSP Paramo Pardubice s automobilem PHA60/7000/5000 na podvozku Scania P420, JSDH Hlinsko s automobilem CAS 24 Tatra 815 4x4 Ternno, JSDH Chrudim s cist.automobilem CAS24K Tatra 815 4x4, JSDH Slatiňany s cist.automobilem CAS 16 na podvozku MAN 4x4.

chrudimský arciděkan Josef Smola

Průvod zastavil před místní kaplí, kde chrudimský vikář Josef Smola pronesl krátkou bohoslužbu. Po ní byla položena kytice k Pomníku padlých a uctěna památka obětí války. Celý průvod se odebral na místní hřiště, kde byl proveden nástup soutěžních družstev a zazněla zde státní hymna.

SDH Topol

Program pokračoval netradičním hasičským útokem, kde se proudaři museli „zásahovým vozidlem“ s vlastním pohonem dopravit k cílům, sestřelit, a vrátit se zpět člunem přes rybník. Soutěže se zúčastnilo devět mužských družstev(SDH Topol, SDH Tuněchody, SDH Výsonín, SDH Dolní Bezděkov, SDH Úhřetice, SDH Vejvanovice, SDH Markovice, SDH Chrast, SDH Chrudim) a tři ženská(SDH Chrudim, SDH Markovice, SDH Tuněchody).

Následovala ukázka HZS Chrudim vyprošťování z havarovaného automobilu. Jako zranění figuranti byl člen SDH Topol Martin Hurych a syn starosty SDH Topol Jan Špaček. Celou ukázku divákům komentoval kpt.B.Šulc.

Další na programu následovala ukázka 40metrové plošiny z Kolína ze které se slaňovala lezecká skupina HZSP Paramo. Ukázky slaňování a výstupu předvedl člen SDH Topol, zaměstnanec HZSP Paramo, Jan Kovář. Nakonec ukázky kolínské plošiny byl vyzdvižen trumpetista Sebranecké z Vejvanovic a zazněla píseň, „Co jste hasiči“, za zpěvu všech zúčastněných lidí.

Program byl obohacen seskokem dvou parašutistů z AERO klubu Chrudim na jejichž nohách byli zavešeny prapor Chrudimě a prapor hlavního sponzora oslav firmy Pavliš & Hartmann Chvaletice.

Po seskoku parašutistů se diváci přesunuli od rybníku zpět na hřiště a proběhlo zde vyhodnocení netradiční soutěže družstev. Umístění žen bylo následující 1.místo SDH Chrudim(1:47), 2.místo SDH Tuněchody(2:47), 3.místo SDH Markovice(3:23). Ve družstvech mužů 1.místě SDH Výsonín(1:32), 2.místo SDH Markovice(1:40), 3.místo SDH Vejvamovice(1:47), 4.místo SDH Chrudim(1:58), 5.místo SDH Topol(2:16), 6.místo SDH Tuněchody(2:26), 7.místo SDH Chrast(2:33), 8. místo SDH Dolní Bezděkov(2:56) a na posledním 9.místě skončilo družstvo SDH Úhřetice kterému se nepodařilo dokončit.

Následovaly ukázky výcviku psů Základní kynologickou organizací Pardubice.

SDH Topol

Dále předvedlo mimo soutěž netradičný hasičský útok družstvo nových mladých topolských hasičů, kteří čerpali vodu z naší cisterny CAS 25 Š706 RTHP – Jan Špaček ml., Dan Chreno, Martin Schejbal, Štěpán Šídlo, Milan Blažek, Petr Blažek.

Komentátor celého odpoledne „přesunul čas“ na 10.hodinu večerní a zvolal „volejte hasiče hoří Městský úřad Chrudim hoří. Už vidím hasiče už jedou, jéžíš oni spali je 10 hodin večír.“ Na místo k vodnímu zdroji přijeli s historickou stříkačkou hasiči z Topole Jiří Kalous, František Prexl, Josef Barva, Václav Barva st., Karel Soukup, Libor Pilař a čerpali vodu z kádě kolem rybníku za kterým hořel „Městský úřad Chrudim.“ Městský úřad zdárně uhasili a vodou pokropili blízké přihlížející.

Před poslední ukázkou byla rozmístěna sláma a do „nehořlavého“obleku se ustrojil Jan Kovář. Sláma byla zapálena a Jan Kovář prošel ohnivou bariérou tam a zpět.

Večer hrála živá hudba Renonc k tanci a poslechu. V 9 hodin večer byl odpálen slavnostní ohňostroj, který zaplatil náš sponzor firma Pavliš a Hartmann. S nadcházející půlnocí nastoupili činní členové SDH Topol a popřáli svému veliteli k jeho nedělnímu svátku.

Hudba pokračovala s hraním až do časných ranních hodin.

O této oslavě napsali také naši kamarádi z SDH Klučov, kteří se akce zúčastnili. Přečíst a podívat se na jejich fotogalerii můžete zde.

©BrKo, kontakt SDH Topol Přidejte si nás na FB.