Nick:
Heslo:

Historie sboru

Oslava 100. výročí SDH Topol

V předvečer oslavy 100. výročí založení SDH Topol dne 13.6.1986 proběhla slavnostní členská schůze, kterou řídil bratr Oldřich Netolický. Na programu schůze bylo seznámení hostů s historií obce a citáty z knihy zakládajícího výboru, které provedl jednatel bratr Miroslav Berák. Byla zhodnocena činnost sboru v uplynulých letech (uctění památky zesnulých členů, zásahy, cvičení, nákup techniky, zábavy) a bylo provedeno zhodnocení současné činnosti SPO. Další projev měl bratr Jiří Schejbal - velitel SPO, ve kterém jako dlouholetý člen vzpomněl na zasloužilé členy Zlatohlávka B., Slavíka Fr., Dubského R., Šaravce Fr., Šaravce V., Kalouse J., Zelendu J., Zachariáše V., Kudrnku Fr, Šmahu J., Žáka Fr., Dubského Fr., Tlapáka Ant., Šedu V., Pilaře J., Škroupu Fr., Chvojku J.. Dále zhodnotil činnost bratra Novotného Vladimíra jako starosty SPO v Topoli. Bratr Schejbal poděkoval všem členům soutěžních družstev, které pod vedením bratra Barvy V. dosahují velmi dobrých výsledků.

Byly předány diplomy soutěžním družstvům a dále předány:

Všichni přítomní byli pozváni na druhý den, kdy u požární nádrže proběhne sportovní odpoledne.

Následovalo kladné hodnocení práce SPO v Topoli a poděkování hostů. Po ukončení slavnostní schůze byla uspořádána taneční zábava, která měla velmi dobrou členskou úroveň.

©BrKo, kontakt SDH Topol Přidejte si nás na FB.