Nick:
Heslo:

Ocenění členové SDH Topol

Po kliknutí na obrázek stužky se objeví podmínky pro její získání. Stužky se umisťují 5mm nad patku levé kapsy (zpravidla po třech až čtyřech v řadě). Při větším počtu se mohou stužky z poloviny překrývat. Medaile z vyšších řad mohou překrývat stužky medailí v řadách nižších. Nejvýznamnější ocenění se umisťují v horní řadě vpravo.

Ocenění udělované SH ČMS

Čestné uznání OSH Čestné uznání KSH Čestné uznání SH ČMS medaile Za příkladnou práci medaile Za zásluhy medaile Sv. Floriána medaile Za mimořádné zásluhy medaile Zasloužilý hasič Záslužný řád českého hasičstva
Medaile Za věrnost 10 let Stužka Za věrnost 20 let Stužka Za věrnost 30 let Stužka Za věrnost 40 let Stužka Za věrnost 50 let Stužka Za věrnost 60 let Stužka Za věrnost 70 let Stužka Za věrnost 80 let
medaile Za zásluhy o výchovu medaile Za záchranu života medaile Za odvahu a statečnost medaile Za mezinárodní spolupráci 1 medaile Za mezinárodní spolupráci 2 medaile Za mezinárodní spolupráci 3 medaile Čestný člen

Ocenění udělované ČČK

Zlatá medaile prof. MUDr. Jana Jánského Stříbrná medaile prof. MUDr. Jana Jánského Bronzová medaile prof. MUDr. Jana Jánského

Jinak také Jánského medaile nebo Jánského plaketa. Uděluje Český červený kříž bezpříspěvkovým dárcům krve. Uprostřed stužky je umístěna zmenšenina medaile v bronzové, stříbrné nebo zlaté barvě. Bronzová medaile (červený podklad) se uděluje za 10 bezpříspěvkových odběrů. Stříbrná medaile (modrý/tyrkysový podklad) se uděluje za 20 bezpříspěvkových odběrů. Zlatá medaile (bílý podklad) se uděluje za 40 bezpříspěvkových odběrů. Vyšší počty odběrů jsou oceňovány Zlatými kříži ČČK.

Ocenění členů dle OSH Chrudim

U členů výjezdové jednotky lze rozkliknout osobní profil.

Příjmení a jméno
Rok vstupu
Ocenění
ZO SPO Topol
ČU OSH 1984, PP 1996, ZZ 2001, ZMZ 2006
Barva Josef
1953
PP 2000
Barva Václav
1976
ČU OSH 1984, PP 1998
Barva Václav
1996
ČU OSH 2000
Holub Miroslav
1986
ČU OSH 2000
Hurych Josef
1986
ČU OSH-MSH 2000, medaile PP 2000, medaile za věrnost 10let 2001, medaile ZZ 2003
Hurych Ludvík
1996
ČU OSH 2000, PP 2004
Hurych Martin
1996
ČU OSH 2000
Chreno Jan
1986
ČU OSH 2000, PP 2001
Chvojka Pavel
1968
ČU OSH 1980, PP 1986
Jirásek Martin
1999
ČU OSH 2000, PP 2011
Kalous Jiří
1983
PP 1994
Kmoníček Michal
2010
ČU SDH 2011
Komárek Jan
2001
ČU OSH-MSH 2009, PP 2011
Komárek Frant.
1977
ČU OSH 1980, PP 2001
Kosina Bohuslav
1997
ČU OSH 1999, PP 2004, ZZ 2009
Kovář Jan
2003
SF 2006, ČU OSH-MSH 2006, PP 2010
Mlateček Kamil
2003
ČU OSH-MSH 2011, medaile Za odvahu a statečnost 2013
Novotný Vladimír
1968
ČU OSH 1980, PP 1984
Novotný Vladimír
1985
ČU OSH 1996, PP 2004
Peřina Pavel
1982
PP 1989
Pilař Libor
1988
ČU OSH-MSH 1995, medaile PP 2000, medaile za věrnost 10let 2001, medaile ZZ 2003, odznak SF 2006, ČU KSH 2009, stužka za věrnost 20let 2012, ČU SHČMS 2012
Schejbal Jiří
PP 1981, ZZ 2000
Svatopluk Šídlo
2007
ČU OSH-MSH 2009
Soukup Karel
1998
ČU OSH 2000, PP 2004
Soukup Karel
1984
PP 1989
Špacek Jan
1997
ČU OSH 2000
Štěpánek Jaroslav
1953
PP 2000, PP 2000

Soubor předpisů SH ČMS – I/3 - 2006

STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH CMS

I.

Řádní členové Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v souladu se Stanovami sdružení, zákonnými předpisy a potřebami občanů, obcí i celé společnosti vyvíjejí aktivní činnost zaměřenou na ochranu životů, zdraví a majetku před požáry, jejich následky a před jinými nehodami. Při plnění tohoto svého poslání nasazují vlastní zdraví i život, obětují mnoho ze svého soukromí ve prospěch všech. Za to si zaslouží uznání společnosti, ale také ocenění sdružení.

II.

Sdružení hasičů, Čech, Moravy a Slezska uděluje následující uznání, vyznamenání a tituly:

a) Čestné uznání Sboru dobrovolných hasiču, okrsku, OSH - MSH, KSH a SH ČMS

b) Medaile

c) Řády

d) Tituly

e) Stuha k Historickému praporu SDH

f) Čestný prapor Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

g) Stuha k Čestnému praporu SH ČMS

 

K bodu a) Čestné uznání:
K bodu b)
Medaile Za příkladnou práci: Medaile Za zásluhy: Medaile sv. Floriána: Medaile Za mimořádné zásluhy: Medaile Za věrnost: Medaile Za zásluhy o výchovu: Medaile Za záchranu života Medaile Za odvahu a statečnost: Medaile Za mezinárodní spolupráci Pamětní medaile organizačních jednotek SH ČMS
K bodu c)
Řád sv. Floriána: Záslužný Řád českého hasičstva
K bodu d)
Titul Zasloužilý hasič: Titul Čestný funkcionář (starosta, velitel … SDH, okrsku, OSH, KSH, SH ČMS): Titul Cestný clen SH CMS:
K bodu e) Stuha k Historickému praporu SDH I.- III. stupne
K bodu f) Cestný prapor SH CMS
K bodu g) Stuha k Cestnému praporu I. - III. stupne
III.
1. Návrh na udelení vyznamenání
2. Udělování vyznamenání
3. Předávání vyznamenání
4. Nošení vyznamenání
5. Provedení a výroba vyznamenání
6. Odnětí vyznamenání
IV.
Závěrečná ustanovení

Statut byl schválen shromážděním starostů OSH dne 14. října 2006, nabývá účinnosti od 1.1. 2007 a současně se ruší platnost Statutu vyznamenání ze dne 12.10. 2002.


Lubomír JANEBA v.r - náměstek starosty SH ČMS
Ing. Karel RICHTER v.r. - Starosta SH ČS

Zdroj: www.dh.cz

Statut vyznamenání si můžete stáhnout zde.

©BrKo, kontakt SDH Topol Přidejte si nás na FB.