Nick:
Heslo:

Dokumenty ke stažení

Automobily, Dokumentace OSH, Metodiky, návody a ostatní užitečné, Zákony, předpisy atd.

Automobily

Potvrzení o užívání firemního automobilu.

Potvrzení o zapůjčení vozu v osobním vlastnictví.

Prezentace Co se děje při první vteřině nárazu automobilu.

Záznam o dopravní nehodě.

Dokumentace OSH

Vyznamenání a stejnokrojové předpisy

Formulář pro návrh vyznamenání SH ČMS.

Statut čestných vyznamenání SHČMS.

Statut čestných vyznamenání SHČMS - doplněk z roku 2010.

Stejnokrojový předpis SHČMS vyznamenání.

Stejnokrojový předpis SHČMS funkce a ostatní pracovníci.

Úrazy

Formulář na úraz v rámci složek SH ČMS po děti od 6 do 26 let .

Zápis o úrazu při soutěži pro OSH.

Zpráva ošetřujícího lékaře k hlášení úrazu SH ČMS.

Ostatní

Informace k vyplnění přiznání k dani z příjmu SDH.

Příloha k registračnímu listu SDH.

Rukověť funkcionáře SDH.

Stanovy SHČMS z roku 2005.

Veřejné vystupování.

Vyvěšování vlajek.

Metodiky, návody a ostatní užitečné

Dopravní nehody

Dopravní nehoda osobní automobil.

Dopravní nehoda nákladní automobil.

Dopravní nehoda autobus.

Záznam o dopravní nehodě.

Kalamitní stavy

Ochrana člověka za mimořádných situací.

Povodně - doporučení HZS Pardubického kraje k ochraně obyvatelstva

Praktické rady občanům při povodních (vydáno 2010).

Protipovodňové hráze.

První pomoc

Polohování postižených.

První pomoc - MUDr.Ilja Hasík 2003.

Resuscitace.

Zachraňování v různých situacích.

Signály, kódy a označení

Signály hasičské.

Signály navádění vrtulníku.

Signály potápěčské.

Kemler kód.

Nebezpečné látky v přepravě českých drah.

R S věty.

Výstražné symboly.

Značení tlakových lahví.

Značky DZP.

Ostatní

Bezpečně s elektřinou - Marie Dufková.

Doma bezpečně - Česká asociace hasičských důstojníků 2008.

Metodika lezení pro HZS.

Vaše cesty k bezpečí - EPS, EZS, CCTV, bezpečnostní dveře, trezory.

Víš odkud voláš?

Výchova dětí v oblasti požární ochrany.

Zákony, předpisy, řády atd.

Nařízení vlády 91/2010 sb. ze dne 1.března -o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

Řád analogové radiové služby.

Řád chemické služby.

Řád strojní služby.

Řád technické služby.

Vyhláška 23/2008 sb. ze dne 29.ledna - o technických podmínkách požárních podmínkách staveb

Zákon o ochraně ovzduší 86/2002 sb.

©BrKo, kontakt SDH Topol Přidejte si nás na FB.