Nick:
Heslo:

Kaplička

Stavba kapličky

Topolská kaplička

Za starosty Matěje Kučery (1879 - 1884), I radního Matěje Slavíka a II. Radního Františka Šaravce byla postavena v roce 1879 zdejší kaple. Na tomto místě v dřívějších dobách před č.p.33 nacházela se jedna ze tří louží, která tato byla v roce 1887 srovnána. Mezi občany Topole byla uspořádána sbírka, ve které se sebralo 2550 zlatých, jež byly použity na výstavbu.

Stavitelem se stal pan Studnička z Chrudimě, oltář do místní kaple dodal pan Jiroušek ze Slatiňan.

Kolem kaple byla roku 1880 zřízena okrasná zahrádka a nasázeny stromy.

Kaplička je zasvěcena narození Panny Marii. Tento svátek připadá na 8.září. Ze zdejších občanů darovali do místní kaple černý pluviál (pláštěnka s kapucí do deště) paní Komárková z č.p.15, dva ornáty (ozdobné mešní roucho) pan Josef Novotný, také sama obec darovala z příjmu revírného kalich a 2 ornáty, pan katecheta Kopecký z gymnázia v Chrudimi daroval misál (mešní kniha).

Válečná léta (1914-1918, 1939-1945)

V době 1. světové války 1. května 1918 pro zhotovení válečných potřeb byl zrekvírován (úředně zabaven) zvonek vážící 11 kg.Občané však ihned zakoupili zvonek nový, za nějž zaplatili 247,45 Kč. Po válce 1. října 1922 byl zakoupen zvon nový a to od firmy Václav Červený z Hradce Králové o váze 69 kg (60 Kč/kg). Největším darem přispěl na tento zvon pan Josef Novotný profesor na bohoslovenské fakultě v Olomouci.

O sedm let později díky milodarům byla sebrána častka 4200Kč a opraven oltář. V roce 1930 byl zakoupen na splátku druhý zvonek od firmy Rudolf Manoušek z Husovic u Brna za 1323,95Kč. Obnos uhradily dámy Emilie Saravcová z č.p.52, Marie Smahová polovinou. Jeho kmotrou se stala Emilie Kučerová z č.p.12., která dala do vínku 1000Kč, tato částka byla použita na pozdější opravy.

Roku 1934 bylo do kaple zavedeno elektrické světlo za 465Kč a zakoupeno nová antipedium (ozdobný závěs na přední straně oltáře) za částku 800 Kč, vše to bylo pořízeno z milodarů.

Opět se druhá světová válka dotkla naší kapličky a to když 1.4.1942 musela obec odevzdat zvonek, který byl zakoupen v roce 1930 a vážil 42 kg, šířka 42 cm a vysoký byl 38 cm.

Čas plynul dál

V měsíci srpnu - září roku 1961 byla provedena oprava kaple. Bylo vyměněno oplechování věžičky, opravena střecha, natřeny okapy, úžlabí a oplechování vížky, stěny zvenčí byly omalovány. Tak mohla kaplička sloužit opět svému účelu, kdy se zde konaly pohřby i mše svaté. Zub času ovšem hlodal dál a podepsal se opět na vzhledu. V listopadu byla vyhlášena sbírka, která (spolu s dalšími příspěvky tj. finančním podílem chrudimskéhofarního úřadu, sbírku okolních obcí 47000Kč, 4000Kč činil příspěvek MěU Chrudim) se shromáždila částka 150 000 Kč. Dle sdělení paní Komárkové, která měla velký osobní podíl na této rekonstrukci, byl nalezen zvonek, jenž zřejmě přežil v úkrytu dobu 2. světové války a byl náhodně objeven v době oprav..V měsíci říjnu – listopadu 1999 byly ve znamení rozsáhlých oprav a úprav zdejší kapličky. Opravu provedla firma pana Jindřicha Páslera z Hrochova Týnce. Nové vstupní dveře zhotovil v roce 2000 truhlářský mistr Jaroslav Bleha z Řestok. Po opravě byla zdejší kaple požehnána a to v sobotu 27.5.2000. Kapli požehnal chrudimský vikář Josef Smaha.

Topolská kaplička
Na obřadu se zúčastnili též novokněz Jan Šlégr. Požehnání se zúčastnili farníci z Vejvanovic, Kočí, Chrudimě, Stíčán, Pardubic, Topole a 2 řádové sestry z Hoješína. Při výměně vstupních dveří bylo na původním kování objeven rámeček se jménem p. Douchy, který kování zhotovil. Zvon spolu s kováním opravil pan František Komárek z č.p. 15 spolu se synem. Také plot kolem kapličky se dočkal v roce 2001 nové opravy a nátěru o který se postarali pan M. Novotný z č.p.6 spolu se svoji sestrou pí Vitáčkovou., pomáhal jim také starosta obce pan František Jelínek.

Dne 24.8.2002 od 14:30 se v Topoli konala velká slavnost u příležitosti svěcení hasičského praporu. Průvod vyšel od hasičské zbrojnice ke kapličce, kde po několika proslovech byla odsloužena mše svatá a prapor byl tak vysvěcen. Dodnes slouží kaplička svému účelu.

©BrKo, kontakt SDH Topol Přidejte si nás na FB.