Nick:
Heslo:

Historie obce

Topol

Ves ležící 3 km východně od Chrudimi v nadmořské výšce 260 m, se poprvé připomíná roku 1399. Nejstarší známé osídlení je doloženo již kolem roku 4000 př.n.l., na hraně terasy nad řekou Chrudimkou, kde se nachází ostroh zvaný "Na hradě". Zemědělský lid lengyelské kultury tu vybudoval jedno z nejstarších hradišť na chrudimsku.

Podruhé se tu usadili nositelé slezskoplatěnické kultury ze starší doby železné (asi 750 - 400 př.n.l.). Hradiště bylo opevněno mohutným valovým náspem, zpevněným vnitřní dřevěnou konstrukcí. Obránci chránili své zásoby jídla a pití v rozměrných nádobách těsně u vnitřních hradeb. Mezi nádobami byly nalezeny hromady opracovaných valounů, které sloužily jako munice. Hradiště však bylo dobyto, vypleněno a již nikdy nebylo obnoveno.

Uvolněný prostor posloužil v 1.stol před n.l. ještě Keltům a od 10.stol. jej využívali Slované. Ve 13.stol. se ves přesunula do současného místa.

Asi do poloviny 15.stol. stála na místě hradiště tvrz pánů z Habrova, v jejichž držení byla Topol a Kočice, ves mezi Topolí a Kočím, která byla vypálena. Ve druhé polovině 15.stol. tvrz zanikla a koncem století byli všichni držitelé selských statků v Topoli poddanými města Chrudimi. Poddanská příslušnost Topole trvala až do zrušení poddanského poměru (rok 1848). Jen dvakrát, a to ještě na krátko, byla Topol od Chrudimě jako své vrchnosti odtržena. V obou případech pro vzpouru Chrudimě proti Habsburkům. Poprvé ztratili Chrudimští ves Topol, když jim roku 1547 Ferdinand zkonfiskoval veškerý majetek. Chrudim koupila celou vesnici Topol roku 1551 zpět. Za konfiskací pobělohorských byla vesnice Topol Chrudimskými zkonfiskována znovu. Leč roku 1628 jí byla Topol vrácena.

Ode dne 9.října 1662 byli Topolští povinni robotovat. Po roce 1671 přibylo Topolským roboty, protože chrudimská vrchnost od svých dvorů odprodala paterý potah a poddaní ze všech vsí chrudimských museli robotovat. Dne 13.dubna 1714 zavedla chrudimská vrchnost nový plat, který z Topole činil 98 zl. A tak Topolští spolu s Vestcem protestovali a když nepochodili se dvěma peticemi přidali se ke Kočským a Vlčnovským, kteří již měli s Chrudimí spor dříve. Konšelé a rychtáři byli vzati do šatlavy na 17 dnů pro svou tvrdošíjnost. Po propuštění byli ustanoveni noví rychtáři.

Statky topolské se začaly dělit počínajíc rokem 1788 a poněvadž statky byly hodně děleny a od nich snad odtrhovány a prodávány chaloupky, bylo původní číslování změněno někdy po roce 1800.

Roku 1837 bylo v Topoli 36 domů a 224 obyvatel, roku 1845 bylo 37 domů s 234 obyvateli, 1854 bylo tu 236 obyvatel, roku 1890 49 domů s 380 obyvateli, roku 1910 bylo 59 čísel a 425 obyvatel.

V současné době je v Topoli 167 obyvatel a 61 popisných obydlených čísel.

Opis z obecní kroniky.


©BrKo, kontakt SDH Topol Přidejte si nás na FB.