Nick:
Heslo:

Historická stříkačka

Škoda 125 r.v. 1927 (Bába)

Výrobce R.A. Smekal Slatiňany (SPS - Strojírna Potůček Slatiňany s.r.o.)


Škoda 125, foto v roce 1928

Krátce o historii firmy

Závod byl založen v roce 1899 majiteli pány Cilkem a Trdlicou na výrobu katrů a dřevoobráběcích strojů. Z důvodu malého zájmu o tyto výrobky se noví majitelé firmy pánové Černý a Němec rozhodli pro nový sortiment výroby - hasící stříkačky. Mohutný nárůst výroby nastal až od roku 1907, kdy firmu zakoupil pan Smékal. V té době se vyráběly nejen hasicí stříkačky, ale i požární vozy, tělocvičné nářadí a dokonce se postavilo i několik osobních vozů. V roce 1937, po úmrtí průkopníka požární techniky pana Smékala, nastoupil nový majitel, pan Potůček, který doplnil stávající provozy o tkalcovnu na požární hadice, rozšířil výrobní a pomocné provozy západním směrem a modernizoval strojní vybavení. Po zestátnění v roce 1948 přešla továrna pod státní podnik SIGMA Olomouc s označením THZ (továrna hasících zařízení). K další organizační změně došlo v roce 1962, kdy byla továrna začleněna do dalšího národního podniku KAROSA Vysoké Mýto., který ve Slatiňanech sériově vyráběl komunální automobily (cca 330 ks ročně) a rozhodující komponenty pro hasící vozy, stříkačky a vojenskou techniku.

V roce 1994 se v rámci privatizačního projektu stává novým majitelem závodu společnost prezentující právního nástupce původního majitele podniku a firma přijala jméno Strojírna Potůček Slatiňany.

Škoda 125,, foto v roce 2006

Slavnost předání autostříkačky sboru

Dne 15.června 1928 byla slavnostně předána autostříkačka sboru představenstvem obce. Předání bylo spojeno s veřejným cvičením místního sboru.

Celé cvičení bylo projektováno dle požáru, který vypukl v roce 1911 u p. Mareše. Dle zkušeností tehdy nabytých byla celá ovace vedena. Sbory, které zúčastnily se mnoha požárů byly pozvány a v tom pořadí v jakém přijížděly byly zařazovány.

První zahájil slavnost sbor místní s novou autostříkačkou, kterou čerpal vodu z nové obecní studně. Jedním proudem stříkal na požářiště a druhým dodával vodu do kádě pro sbor Kočský, který přijel asi 5 minut po zahájení slavnosti. Oba sbory chrlily vodu 5 minut na požár. Na dané znamení trubkou přijel předem určený sbor na místo vykázané a za 5 minut uvedl stříkačku do chodu.

Když byly všechny sbory na místě, zahájily hašení požáru všechny hromadně po dobu 10 minut. Umístění sborů bylo:

Po odtroubení předvedl místní sbor pěší výcvik, načež sbory odjely na seřadiště na křižovatku silnice Úhřetice a cestu ke hřbitovu, odkudž vyšel průvod do vsi, kde bylo slavnostní předání autostříkačky sboru.

Slavnostní proslov pronesl br. Valášek za župu, předseda okresní komise za obce jako zástupce nemocného starosty obce, br. František Slavík za místní sbor.

Po slavnostních řečech odebraly se sbory do srazu v hostinci br. Slavíka, kde byl koncert.


Výjezdy k požárům s novou autostříkačkou v jejím prvním roce:

Dne 11.září 1928 zúčastnil se sbor hašení požáru v Hrochově Týnci, vyhořela usedlost pana Ludvíčka. Další požár vypukl 3.listopadu 1928 v 19? h v Honbicích, vyhořel stoh pana Kaliny. Dne 13.listopadu se sbor zúčastnil hašení požáru v Hrochově Týnci, kde vyhořel domek pana Lautrglance.


Další osud autostříkačky

Roku 1963 je automobilová stříkačka nahrazena stříkačkou DS16, ke které je pořízeno v roce 1965 vozidlo Tatra 805. Stará automobilová stříkačka měla být jako požární vozidlo zlikvidována, zůstala však v obci a byla převezena do stodoly k bratru Šaravcovi. Její poslední evidovaný výjezd je v roce 1961, když vznikl požár skladiště cukrovaru ve Slatiňanech. Tohoto výjezdu se zúčastnilo 11 členů, kteří zde celkem odpracovali 165 hodin.

Stará automobilová stříkačka byla roku 1980 opravena, nastříkána a znovu uvedena do funkčního stavu několika členy ZO SPO Topol. Oprava si vyžádala více jak 800 brigádnických hodin. Pravidelně od této doby se zúčastňuje výstav, oslav a dalších akcí po celé České republice.

Kontakt: sdh.topol@volny.cz

Škoda 125 motor Škoda 125 motor strana Škoda 125 motor
Škoda 125 levá strana čerpadlo Škoda 125 čerpadlo

Technická data:
Značka a typ: Škoda 125
Rok výroby: 1927
Nástavba: Smekal Slatiňany
Počet míst: 6-8
Motor: čtyřdobý zážehový vodou chlazený
Výkon motoru(kW/ot.): 18,6/2500
Max.rychlost(km/h): 90
Objem benzín.nádrže(l):70
Zdvihový objem motoru(ccm): 1944
Vrtání/zdvih(mm): 75/110
Počet válců: 4
Rozvor(mm): 3140 rozchod(mm) vpředu/vzadu: 1330/1310
Délka(mm): 5500 šířka(mm): 1680 výška(mm): 2300
Pohotovostní hmotnost(kg): 2150
Rozměr pneu: 7,00x20"
Původní SPZ: Č-CR-925

Více info o předání autostříkačky se dočtete na stránce Předání "Báby".
Opis technického průkazu si můžete stáhnout zde.
©BrKo, kontakt SDH Topol Přidejte si nás na FB.