Nick:
Heslo:

Foto z historie

Děkujeme všem, kteří nám darovali nebo zapůjčili fotografie do této sekce. Uvítáme jakékoliv informace nebo další materiály, které pomůžou rozšířit tento oddíl. Po rozkliknutí se obrázek zvětší.

Zakládající členové SDH Topol

Zakládající členové SDH Topol

SDH Topol na veřejném cvičení v Kočí dne 9.července 1922

SDH Topol na veřejném cvičení v Kočí dne 9.července 1922. SDH Topol na fotografii šestý zleva. Fotografii zapůjčila paní Málková.

Veřejné cvičení v Kočí

Dne 9.července 1922 zúčastnil se sbor náš veřejného cvičení v Kočí se stříkačkou. Přesně o 1.hodině odpolední zvoněno na poplach v Kočí. Příjezd náš byl v 1:11 min. byli jsme první sbor na místě, kde okamžitě jsme uvedli stroj v chod. Po cvičení jehož se zúčastnilo 9 sborů odešlo se do zahrady p.Borovce, kde se odbýval koncert.

Cvičení se zúčastnili přítel starosta KONRÁD Jos.st., velitel SLAVÍK Frant., podv. KUČERA Frant., jednatel SCHEJBAL St., KONRÁD Jos.ml., BLEHA Kar., PAŘÍZEK Vinc., ŠARAVEC Ant., ŠARAVEC Vác., TLAPÁK Ant., ZLATOHLÁVEK Al., ZACHARIÁŠ Vinc., VRZAL Jan, KUDRNKA Frant., Škroup Frant..

V Topoli dne 12.července 1922
zapsal SCHEJBAL St. t.č. jednatel

SDH Topol s koňskou stříkačkou

SDH Topol s koňskou stříkačkou. Fotografii zapůjčila paní Málková, jednu fotografii daroval pan Kalous Josef.

SDH Topol s koňskou stříkačkou

SDH Topol okolo roku 1928

Fotografie okolo roku 1928 před č.p.13 (v současné době Hospoda Na Statku). Fotografii zapůjčila paní Málková.

členové SDH Topol okolo roku 1928

Zleva: TLAPÁK Antonín, DUBSKÝ Rudolf, ŠKROUP František, ZACHARIÁŠ Vincenc, KONRÁD Josef st., PAŘÍZEK Vincenc, ŠARAVEC František, SLAVÍK František, KUČERA František

Dole sedí: neznámý, KORBEL Vincenc, ZLATOHLÁVEK Bohuslav


SDH Topol po roce 1928

Fotografie po roce 1928. Fotografii zapůjčila paní Syrovcová.

členové SDH Topol po roce 1928

Zleva: ZLATOHLÁVEK Bohuslav, ŠARAVEC František, SLAVÍK František, TLAPÁK Antonín, DUBSKÝ Rudolf, ŠKROUP František, ZACHARIÁŠ Vincenc


Ocenění členů dne 21.června 1936

Ocenění členů dne 21.června 1936 u příležitosti 50.oslav založení sboru. Fotografii zapůjčila paní Syrovcová, jednu daroval pan Šaravec Václav.

Ocenění členů
Ocenění členů

Bratr župní místostarosta Josef KÁLES dekoroval bratra Františka KORBELA, Václava ŠARAVCE a Josefa KONRÁDA zlatými medailemi a Františka KUDRNKU stříbrnou, přičemž výstižnými slovy poukázal na jejich zásluhy a dal je ostatním za vzor.

zapsali František NOVOTNÝ, jednatel sboru; František SLAVÍK, náčelník sboru

SDH Topol po roce 1936

Fotografie po roce 1936. Fotografie darovali Dubský Vladimír, Šaravec Václav a další.

členové SDH Topol po roce 1936

Zleva nahoře: ŠARAVEC František, TLAPÁK Antonín, PAŘÍZEK Vincenc, ZELENDA Jan, ZLATOHLÁVEK Bohuslav

Zleva dole: neznámý, BAKEŠ František, SLAVÍK František, ŠKROUP František, DUBSKÝ Rudolf


©BrKo, kontakt SDH Topol Přidejte si nás na FB.