Nick:
Heslo:

Historie sboru

Činnost v posledních dvaceti letech

V roce 1996 jsme od města Chrudim obdrželi automobilovou stříkačku CAS 25 Š 706 RTHP a již zastaralé vozidlo T 805 je prodáno. Od téhož roku je naše družstvo zařazeno do Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Chrudim. V rámci zařazení našeho družstva do JSDH Chrudim jsme na dobré úrovni vybavováni ochrannými a pracovními pomůckami pro výjezdy k požárům a dalším nebezpečným událostem. Členové sboru zařazení do výjezdové jednotky se pravidelně účastní školení, kurzů a praktických cvičení

Škoda 706 RTHP

Roku 1997 jsme se zúčastnili pomoci při povodni v Uherském Hradišti, v roce 1998 jsme poskytli pomoc formou dopravy cisteren na pitnou vodu z vojenského depa v Chrudimi. V roce 2002 jsme pomáhali odstraňovat následky povodní v Českých Budějovicích a Štěchovicích. V témže roce jsme navázali družbu s mateřskou školou ve Štěchovicích a každoročně pro ně připravujeme, společně s SDH Chrudim a SDH Markovice, mikulášskou nadílku.

V rámci družby města Chrudim a holandského Edde výborně funguje spolupráce mezi hasiči obou měst, které se aktivně účastníme.

Klikni pro zobrazení fotogalerie

Dne 24.8.2002 se v Topoli konala slavnost žehnání hasičského praporu. Od 14.00 hod. se hasiči spolu s občany začali scházet před místní hasičskou zbrojnicí, kde hrála kapela pod vedením p. Besperáta. Průvod se zastavil před místní kapličkou, kde velitel SDH Topol Libor Pilař přivítal hosty a zároveň poděkoval všem, kteří na prapor přispěli. Nový sametový slavnostní prapor požehnal chrudimský arciděkan Josef Smola. Po odsloužení mše se průvod zastavil u Pomníku padlých a byl zde položen věnec obětem světových válek. Poté se pokračovalo na místní hřbitov, kde byl ke Kříži také položen věnec. Následovala zábava v místní hospodě Na Statku.

V několika posledních letech jsme pro sbor pořídili repliky historických hasičských uniforem, hasičský prapor a zajistili generální opravu motoru historické hasičské automobilové stříkačky, na čemž má největší podíl velitel Libor Pilař. Pravidelně se s historickou hasičskou stříkačkou účastníme Srazu hasičských veteránů v Praze, celorepublikového svazu dobrovolného hasičstva s výstavou historické hasičské techniky v Litoměřicích, Dne záchranářů v Kolíně, dětského dne na letišti 43.výsadkového mechanizovaného praporu v Chrudimi a Bambiriády v Chrudimi. Dále pravidelně pořádáme výroční valné hromady, kde jsou pozváni členové sboru, zástupci okrsku a okolních sborů, občané Topole, představitelé města Chrudim a HZS, zástupci sponzorů a další příznivci.

V tomto výročním roce jsme se zúčastnili dvakrát kontroly Chrudimky s odstraněním naplaveného dřeva, čerpání vody u trafostanice Na Šancích, která byla zaplavena v důsledku náhlé oblevy a deště, čerpání vody v Úhřeticích. Dále jsme byli přivolání třikrát k požáru v Topoli. Poprvé k požáru ve firmě M-silnice obalovna Topol, kde jsme prováděli rozebírání konstrukcí a odstraňování hořlavých látek, podruhé u požáru v čp.45, kde se jednalo o menší požár ve skladových prostorech a po třetí v čp.66, kde se jednalo o požár neudržovaných travních ploch v bezprostřední blízkosti obytné budovy.

Další zásah v Topoli, který bychom chtěli připomenout byl požár včelínu, při kterém jsme se museli potýkat nejen s ohněm, ale i se žihadly.

©BrKo, kontakt SDH Topol Přidejte si nás na FB.