Nick:
Heslo:

Historie sboru

Jak šel čas do roku 1936

První zápřahová čtyřkolová stříkačka byla zakoupena ještě před vznikem SDH Topol v roce 1882 za 410 zl. a byla majetkem obce. V roce 1894 usnesl se sbor stříkačku nikomu nepůjčovati, ale usnesení toto v roce 1895 změnil na zapůjčení za určitý poplatek.

Koňská stříkačka SDH Topol

Velkou ztrátu zaznamenává sbor v roce 1894 úmrtím starosty sboru Matěje Kučery, velkého dobrodince sboru, který i v poslední vůli pamatoval na sbor obnosem 500 zl..

Výcvikem sboru byl pověřen p. Jan Quasinger z Tuněchod, od roku 1895 pak p. Benda z Chrudimi.

Do roku 1898 nebyl stanoven pořádek přípřeží, teprve tento rok jej stanovil obecní úřad na výzvu sboru.

V roce 1899 byla zakoupena nová zápřahová stříkačka za 1380 Kč. O motorizaci stříkačky bylo jednáno již v roce 1923, ale teprve v roce 1927 byla zakoupena nová automobilová stříkačka Škoda 125 na podvozku Laurin a Klement od firmy R.A.Smekal Slatiňany za 110.000,-Kč s vybavením. Na zakoupení této automobilové stříkačky měli největší podíl držitelé pozemků v Topoli, neboť mohli dávati revírní ve prospěch sboru po 12 roků, což činilo 57 400 Kč.

Topolská hasičská zbrojnice

Vlastní zbrojnice byla postavena v roce 1929.

Hašení požárů se v prvních 50.letech sbor zúčastnil celkem v 72 případech.

Mezi význačné slavnosti spadá předání diplomů a zlatých medailí v roce 1928 bratrům Josefu Barvovi, Vítu Klofandovi, Vincenci Korbelovi, Janu Markovi, Matějovi Slavíkovi, Janu Vrzalovi a Antonínu Zelenému. V roce 1930 obdrželi stříbrné medaile bratři Josef Konrád, Václav Šaravec a František Slavík.

Ženský odbor založen v roce 1932 a náčelnicí byla zvolena sestra Marie Kaválková.

Z počátku než byly schváleny stanovy, byl sbor veden pod jménem spolek, teprve v roce 1886 byl ustanoven sbor a kroj schválením posádkového velitelství v Čáslavi, byl podobný důstojnickému jen s rozdílem ve hvězdách, které byly podobné st.úředníkům. Tento kroj se udržel až do roku 1905, kdy ustoupil kroji čamarovému. V roce 1936 je již znovu kroj nový.

Z těch, kteří stáli u kolébky sboru a nebo krátce po založení přistoupili se dočkali 50.letých oslav:

©BrKo, kontakt SDH Topol Přidejte si nás na FB.