Nick:
Heslo:

Archiv akcí 2012, 2011, 2010, 2009, 2008

Veškeré akce SDH Topol se konají s podporou města Chrudim.

Akce v roce 2015

Dětský den v Topoli 27.6.2015

Klikni pro zobrazení fotogalerie

V sobotu dne 27.6.2015 se konal dětský den v Topoli, který pořádala TJ Sokol Topol. Této akce jsme se zúčastnili s naší výjezdovou tatrou a návštěvníkům jsme předvedli výstroj a výzbroj JSDH.

Prilba

Bezpečné prázdniny Chrudim 24.6.2015

Klikni pro zobrazení fotogalerie

Město Chrudim a Policie ČR ÚO Chrudim pořádali v městském parku v Chrudimi akci Bezpečné prázdniny, které jsme se zúčastnili s naší výjezdovou tatrou. Akce se zúčastnilo mnoho návštěvníků ze škol, ale také mnoho dalších příznivců složek IZS.

Prilba

Dětský den Vestec 20.6.2015

Klikni pro zobrazení fotogalerie

Sbor dobrovolných hasičů Topol se v sobotu 20.6.2015 zúčastnil tradičního dětského dne ve Vestci s výjezdovou automobilovou stříkačkou tatra 815. Pro děti jsme připravili sjezd na lanovce a ukázali všem návštěvníkům výstroj a výzbroj výjezdové jednotky.

Prilba

Pasování školáků 17.6.2015

Klikni pro zobrazení fotogalerie

Dne 17.6.2015 proběhlo v mateřské škole v Topoli tradiční slavnostní pasování na školáky. Po tanečním vystoupení dětí z mateřské školy pasovala členka SDH Topol Denisa Holeková předškoláky na školáky.

Dětem jsme také ukázali naši historickou autostříkačku. Pro děti byl dále pak připraven bohatý program s hrami, opékaním buřtů a projížďce na koních.

Prilba

Den otevřených dveří 11.5.2015

Klikni pro zobrazení fotogalerie

SDH Topol pořádal dne 11.5. Den otevřených dveří, který byl od 8:30 do 16:30 hodin.

Pobesedovali jsme s dětmi jak se mají chovat při požárech v domácnosti a řekli jsme jim o historii SDH Topol a hasičů vůbec. Zopakovali jsme s nimi tísňová telefonní čísla IZS. Dětem jsme připravili malou anketu o hasičině, kdy za správnou odpověď získaly malý dárek. Dále pak si mohli prohlédnout hasičskou výzbroj, výstroj a techniku a vše si mohli vyzkoušet. Děti se o hasičství velmi zajímaly a zodpovídali jsme mnoho dotazů. Společně s výjezdovou jednotkou SDH Topol mohly děti také vidět techniku a výstroj kolegů hasičů z JSDH Chrudim. Návštěvníci mohli také pobesedovat a podívat se na výbavu Českého červeného kříže z Chrudimi a Městské policie Chrudim. Nakonec jsme jim připravili ukázku hašení pánvičky pomocí malých ručních hasících přístrojů, utěrky, mouky atd. Touto ukázkou jsme chtěli předvést, že ne všechny rady a prostředky fungují jak mají. Velkým lákadlem Dne otevřených dveří byla také výstavka hasičských vyznamenání a předmětů ze sbírky pana Františka Pecky. Celým dnem provázeli návštěvníky členové SDH Topol, kteří jsou také členy Odborné rady Prevence, Historie a Velitelů OSH Chrudim.

Již tradičně se dětem podával ovocný čaj s pitíčkem a perníkem a každý návštěvník si odnesl malý dárek.

Poděkování patří všem zmíněným zúčastněným a také OSH Chrudim - zejména 1.náměstkyni starosty Haně Staré, HZS pardubického kraje, městu Chrudim a SDH Topol za darování preventivních materiálů a finančního přispění. Nesmíme zapomenout poděkovat také našim hasičkám za pomoc v kuchyni.

Prilba

Okrskové kolo v požárním sportu v Markovicích 2.5.2015

Klikni pro zobrazení fotogalerie

Hasičky a hasiči z SDH Topol se 2.5. zúčastnili soutěže okrskového kola v požárním sportu. Požární útoky se vydařily a po závodech proběhlo i pasování nových členek a člena SDH Topol. Hasičky z Topole automaticky postoupily do okresního kola v Otradově.

Prilba

Stavba Májek a pálení čarodějnic 30.4.2015

Klikni pro zobrazení fotogalerie

Dne 30.4.2015 členové a členky SDH Topol společně s bratry z SDH Chrudim postavili Májku na chrudimském náměstí. Stavbě Májky přihlíželo mnoho lidí také díky Majálesovému průvodu a dalšímu bohatému doprovodnému programu, který zorganizovala Městská beseda.

V pozdnějších odpoledních hodinách jsme se přesunuli na hřiště v Topoli, kde naše hasičky společně s Neregistrovaným svazem žen a TJ Sokol uspořádali pálení čarodějnic s občerstvením, hudbou a hrami pro děti.

Ve večerních hodinách poté proběhla tradiční stavba Májky v Topoli u hasičské zbrojnice.

Prilba

1. ročník memoriálu Bohuslava Myšky v Jenišovicích 25.4.2015

Klikni pro zobrazení fotogalerie

Memoriálu se zúčastnilo 10 družstev SDH. Soutěžilo se dvoukolově v požárním útoku, dle pravidel požárního sportu. Zvítězilo družstvo SDH Zbožnov na druhém místě skončilo družstvo ČHJ Hlinsko a jako třetí SDH Doubravice. Cenu za nejrychlejší požární útok získal v jednotlivcích Jakub Žemlička

Bohuslav Myška se narodil 19.ledna 1937. Byl členem SDH Jenišovice od roku 1971. V roce 1992 byl zvolen za starostu SDH. V dubnu 1999 byl také zvolen do funkce starosta okrsku Chroustovice. V roce 2012 z funkcí vystoupil kvůli zdravotním obtížím. Za svou dlouholetou činnost a pracovitost pro hasičstvo byl oceněn mnoha vyznamenáními. V roce 2004 zakládá spolu s hasiči a obecním úřadem Jenišovice hasičské minimuzeum do kterého přispívá svou sbírkou. Podílel se také na zajištění družby s hasiči v Munchenberku v Německu. Bohuslav Myška zemřel dne 13.dubna 2014. Jeho bratři a kolegové hasiči na něho budou stále vzpomínat.

Prilba

Festiválek Na Klíček 25.4.2015

Klikni pro zobrazení fotogalerie

Již tradičně jsme se zúčastnili tohoto festiválku ve Slatiňanech a návštěvníkům jsme předvedli naši výjezdovou techniku, výzbroj a výstroj.

Prilba

Shromáždění delegátů Pardubického kraje 18.4.2015

Klikni pro zobrazení fotogalerie

Člen našeho sboru a současně velitel Odborné rady prevence a člen Výkonného výboru Jan Kovář se jako delegát zúčastnil krajského Shromáždění delegátů v Chornici.

Prilba

Ukliďme svět 11.4.2015

Klikni pro zobrazení fotogalerie

V sobotu 11.4.2015 jsme se zúčastnili akce Ukliďme svět, kterou pořádalo Zdravé město Chrudim.

Členové SDH Topol a dobrovolníci sesbírali odpad po příkopech dále kolem biokoridoru a v lese. Proběhl také tradiční sběr železa a elektroodpadu. V rámci této akce jsme pro zúčastněné připravili domácí zabíjačkové hody. Akce se zúčastnila také řada představitelů města Chrudim a Hasičského záchranného sboru.

Prilba

Průjezd konvoje Dragoon Ride - americké armády Českou republikou - letiště Pardubice 29.3.-30.3.2015

Klikni pro zobrazení fotogalerie

V neděli 29.3.2015 jsme se přijeli podívat, v rámci kondičních jízd, na pardubické letiště, kde bylo vystaveno několik vozidel z konvoje Dragoon Ride.

V rámci vojenské operace s názvem Dragoon Ride, se přesouvalo přes území Česka pět set příslušníků U.S. ARMY ze 2nd Stryker Cavalry Regiment se 115 kusy techniky. Americký konvoj se vracel ze cvičení NATO v Polsku a Pobaltí. Přesun přes území Česka začal v neděli 29. března 2015 v dopoledních hodinách. Konvoj jel přes Českou republiku třemi proudy přes hraniční přechody v Náchodě, Věřňovice u Bohumína a Harrachov.

Prilba

Ples SDH Topol 13.3.2015

Klikni pro zobrazení fotogalerie

V pátek dne 13.3.2015 se od 19:00 konal náš tradiční hasičský ples. Tento ročník byl již 13. Poprvé se konal v kulturním domě v Kostěnicích. Dva autobusy svážely hosty ze Slatiňan, Chrudimi, Sobětuch, Markovic, Orle, Hrochova Týnce, Chrasti, Topole, Úhřetic a Vejvanovic. K tanci a poslechu hrála kapela H.A.M. z Chrudimi. Na programu bylo také představení Mladých hasičů z Chrudimi a vystoupení taneční skupiny STEP z DSS Slatiňany. O půlnoci byla losována bohatá tombola s 55 cenami.

Sbor dobrovolných hasičů Topol srdečně děkuje všem sponzorům našeho 13.plesu děkujeme také Mladým hasičům z Chrudimi a taneční skupině STEP z DSS Slatiňany. Poděkování patří také všem návštěvníkům. Pokud jste na našem plese fotili prosíme podělte se s námi o Vaše fotografie a zašlete je na email sdh.topol@volny.cz

Prilba

Shromáždění delegátů SDH okresu Chrudim 7.3.2015

Klikni pro zobrazení fotogalerie

V sobotu dne 7.3.2015 se od 10:00 konalo ve Skutči Shromáždění delegátů okresu Chrudim.

Po zahájení shromáždění delegátů proběhla volba pracovního předsednictva, mandátové, volební a návrhové komise. Proběhlo zhodnocení činnosti za uplynulé období a plánování další činnosti v novém období.

Byly přečteny zprávy okresní kontrolní a revizní rady. Po té proběhlo představení nových kandidátů Výkonného výboru.

Proběhla volba starosty OSH Chrudim, kterou vyhrál stávající starosta OSH Chrudim Miroslav Kunhart z SDH Skuteč. Dále proběhly volby předsedy kontrolní a revizní rady (Jan Chmelař – Veselý Kopec, Ivan Vtípil – Štěpánov, Ing. Jiří Vacek – Pokřikov, Ing. Bohuslava Vašková - Sobětuchy), náměstků starosty (Hana Stará, Jaroslav Horáček, Milan Michálek) a dalších členů výkonného výboru. Byli potvrzeni vedoucí odborných rad (ORV – Ing. Pavel Vtípil, ORM – Ing. Jiří Čechlovský, ORP – Jan Kovář, aktivu zasloužilých hasičů – Antonín Solar, ORH – František Pecka) a vedoucí inspektorka OSH (Hana Stará).

Za SDH Topol se jako delegát zúčastnil Bohuslav Kosina, jako velitel Odborné rady prevence Jan Kovář.

Prilba

Prevence v MŠ Úhřetice 4.3.2015

Klikni pro zobrazení fotogalerie

Na požádání mateřské školy v Úhřeticích na OSH Chrudim náš preventista – velitel ORP Jan Kovář jel s Janem Špačkem ml. do MŠ Úhřetice a podiskutovali s dětmi o požárech a nebezpečných látkách. Dále pak předvedli dětem naši výjezdovou tatru.

Akce se také zúčastnil Daniel Seifert z SDH Chrudim, který je také členem Odborné rady prevence.

Prilba

Výroční valná hromada SDH Topol 17.1.2015

Klikni pro zobrazení fotogalerie

V sobotu dne 17.1.2015 se od 18:30 hodin konala VVH SDH Topol. Společně s VVH se konaly volby výboru SDH, přicházející členové mohli vhodit své volební lístky do urny.

Prodej vstupenek byl u pana Pilaře na tel. čísle 604 637 950 nebo u pana Kováře na tel. čísle 737 636 069. Doprava byla zajištěna autobusem ze Slatiňan, Markovic, Chrudimi a Topole.

Byli sečteny hlasovací lístky a výsledky voleb výboru jsou následující starostou sborů zůstává Josef Hurych ml. s 29 hlasy, velitelem SDH zůstává Libor Pilař s 46 hlasy, jednatelem sboru s 50 hlasy zůstává Bohuslav Kosina, preventistou SDH zůstává i Jan Kovář s 43 hlasy, pokladníkem sboru je nadále Denisa Holubová, která získala 44 hlasů. Novým hlavním strojníkem se stal Michal Kmoníček s 28 hlasy, hlavním revizorem je nově Jan Komárek s 37 hlasy. Celkem bylo rozdáno 61 hlasovacích lístků.

Prilba

Návštěva prezidenta ČR v Pardubickém kraji 12.-14.1.2015

Ve dnech 12.-14.1.2015 navštívil Miloš Zeman, prezident České republiky, Pardubický kraj. V úterních dopoledních hodinách navštívil také město Chrudim. V sále městského muzea prezident podiskutoval s lidmi, společně s hejtmanem Pardubického kraje JUDr. Martinem Netolickým Ph.D. a starostou města Chrudim Mgr. Petrem Řezníčkem.

Při této příležitosti byl vystaven i prapor České republiky, ke kterému pan prezident Miloš Zeman slavnostně pověsil stuhu. Čestnou stráží u praporu byli společně členové SDH Chrudim a SDH Topol. Praporečník byl členem SDH Topol Jan Komárek. Akce se zúčastnil také velitel okrsku, velitel SDH Topol Libor Pilař.

Prilba
©BrKo, kontakt SDH Topol Přidejte si nás na FB.