Nick:
Heslo:

Vítejte na stránkách SDH Topol

Fotogalerie z oslav výročí budou postupně přibývat. Bohužel neměl jsem čas tolik fotit tak přidávám prozatím moje fotky. Foto Bohouš Kosina - galerie ZDE.

Další fotogalerie z oslav Foto Vilém Procházka - galerie ZDE.

novinky
Oslavy 130 let SDH

novinky
Oslavy 130 let SDH

Milí přátelé a rodáci Topole,

Sbor dobrovolných hasičů v Topoli Vás tímto srdečně zve na oslavy 130.výročí založení sboru spojené se srazem rodáků, které se konají v sobotu 20.8.2016.

Akce je podporována krajem Pardubice a městem Chrudim. Záštitu nad akcí převzali hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický, Ph.D. a starosta města Chrudim Mgr. Petr Řezníček.

Programu se budou účastnit všechny složky Integrovaného záchranného systému a další organizace. V tento den bude probíhat také Den otevřených dveří v hasičské zbrojnici, kapličce a místní mateřské škole.

Prosíme o další šíření termínu oslav mezi Vaše známé a rodáky. Pokud pro ně budete chtít propagační letáky a zvací dopis, prosím kontaktujte Bohouše Kosinu na telefonu 777 656 483 nebo na emailu bohous.kosina@volny.cz.

Ve středu 3.8.2016 se koná od 18:00 další přípravná schůze oslav. Kdo má zájem nám pomoci nechť přijde. Rovněž pokud má někdo adresy nebo jiné kontakty na rodáky, prosíme vezměte je s sebou.

novinky

21.11. zaktualizovány výjezdy 2015.

novinky
Zakládající členové SDH Topol

novinky
Preventista radí

Aktuální téma preventisty - KOMÍNY. Komíny a kouřovody, které musí za všech okolností zajistit bezpečný odvod spalin a jejich rozptyl do volného ovzduší, náleží k jedné z nejvíce namáhaných částí staveb. Proto je nezbytné provádět jejich pravidelnou kontrolu a odstraňovat případné závady. Pokud nejsou spalinové cesty pravidelně udržovány, dochází ke snižování účinnosti spalování u připojených spotřebičů, což má následně vliv i na zvýšenou spotřebu paliva. Více se dočtete zde >>>>

Pokud máte nějaké dotazy na preventistu, můžete se podívat na již zodpovězené otázky nebo se přímo zeptat na stránce Preventista radí.

novinky

>>> kalendář směn zde

novinky

Níže můžete psát dotazy týkající se domluvy akcí, pomoci, požární prevence a další.

novinky

Důležitá telefonní čísla

Toto video je sdíleno se svolením www.tvhasici.cz

Aktuálně!
  • 150 - Hasičský záchranný sbor ČR
  • 155 - Zdravotnická záchranná služba
  • 156 - Obecní (Městská) policie
  • 158 - Policie ČR
  • 112 - Univerzální tísňové číslo IZS (platí nejen v ČR, ale v celé EU)
novinky

Právě jste na oficiálních stránkách Sboru dobrovolných hasičů z Topole. Doufáme, že se Vám u nás bude líbit :-). Můžete si nás přidat také na Facebooku Přidejte si nás na FB, nebo na Twitteru Přidejte si nás na Twitteru. Pokud budete mít jakýkoliv námět, připomínku nebo stížnost napište nám.

Pokud máte nějaké materiály (fotografie, dokumenty a další) týkající se obce Topol nebo SDH Topol, budeme rádi když nás kontaktujete na emailu sdh.topol@volny.cz.

Na těchto stránkách jsou použity opisy z kronik SDH Topol a obecních kronik Topole. Poděkování za poskytnutí fotografií, informací a dalších materiálů patří muzeu Památníku Lidice, Regionálnímu muzeu v Chrudimi, Státnímu okresnímu archivu v Chrudimi, Východočeskému muzeu v Pardubicích a dále pak pí.Málkové, pí.Syrovcové, pí.Kosinové, p.V.Šaravcovi, p.Vl.Novotnému st., p.Fr.Komárkovi st., p.Jos.Kalousovi, p.P.Chvojkovi st., p.Sokolovi za darování nebo zapůjčení fotografií a dalších vzácných historických materiálů. Poděkování patří také dalším pamětníkům Topole a to zejména pí.Štěpánkové, pí.Zachariášové, p.Dubskému, p.Jar.Štěpánkovi. p.Jos.Barvovi, p.Fr.Syrovcovi, p.L.Syrovcovi, p.M.Novotnému, p.Kučerovi, p.J.Schejbalovi.

Děkujeme i všem dalším nejmenovaným topolákům, rodákům z Topole a ostatním lidem, kteří nám poskytli nebo poskytnou další materiály.

Dne 10.2.2009 jsme v 17:35 spustili nové počítadlo přístupů a již dne 29.3.2009 ve 20:02 hod navštívil naše stránky 1000 návštěvník! Dne 8.2.2010 v 7:08 navštívil naše stránky 10 000 navštěvník! Hasiči z Topole děkují za Vaši přízeň a těšíme se na další navštěvy.

novinky

VELKÉ poděkování patří městu Chrudim, které podporuje veškeré naše akce.

.
novinky
©BrKo, kontakt SDH Topol Přidejte si nás na FB.