Nick:
Heslo:

Vítejte na stránkách SDH Topol

novinky

SDH Topol svolává členskou schůzi v neděli dne 26. 2. 2017 od 18:00 hodin v hasičské zbrojnici. ÚČAST ČLENŮ NUTNÁ! DĚKUJEME.

novinky

Sbor dobrovolných hasičů v Topoli bude pořádat tradiční hasičský ples v Kostěnicích, tentokrát jako Velikonoční dne 15.4.2017.

Fotogalerie z oslav výročí budou postupně přibývat. Bohužel neměl jsem čas tolik fotit tak přidávám prozatím moje fotky. Foto Bohouš Kosina - galerie ZDE.

Další fotogalerie z oslav Foto Vilém Procházka - galerie ZDE.

novinky

21.11. zaktualizovány výjezdy 2015.

novinky
Zakládající členové SDH Topol

novinky
Preventista radí

Aktuální téma preventisty - KOMÍNY. Komíny a kouřovody, které musí za všech okolností zajistit bezpečný odvod spalin a jejich rozptyl do volného ovzduší, náleží k jedné z nejvíce namáhaných částí staveb. Proto je nezbytné provádět jejich pravidelnou kontrolu a odstraňovat případné závady. Pokud nejsou spalinové cesty pravidelně udržovány, dochází ke snižování účinnosti spalování u připojených spotřebičů, což má následně vliv i na zvýšenou spotřebu paliva. Více se dočtete zde >>>>

Pokud máte nějaké dotazy na preventistu, můžete se podívat na již zodpovězené otázky nebo se přímo zeptat na stránce Preventista radí.

novinky

>>> kalendář směn zde

novinky

Níže můžete psát dotazy týkající se domluvy akcí, pomoci, požární prevence a další.

novinky

Důležitá telefonní čísla

Toto video je sdíleno se svolením www.tvhasici.cz

Aktuálně!
  • 150 - Hasičský záchranný sbor ČR
  • 155 - Zdravotnická záchranná služba
  • 156 - Obecní (Městská) policie
  • 158 - Policie ČR
  • 112 - Univerzální tísňové číslo IZS (platí nejen v ČR, ale v celé EU)
novinky

Právě jste na oficiálních stránkách Sboru dobrovolných hasičů z Topole. Doufáme, že se Vám u nás bude líbit :-). Můžete si nás přidat také na Facebooku Přidejte si nás na FB, nebo na Twitteru Přidejte si nás na Twitteru. Pokud budete mít jakýkoliv námět, připomínku nebo stížnost napište nám.

Pokud máte nějaké materiály (fotografie, dokumenty a další) týkající se obce Topol nebo SDH Topol, budeme rádi když nás kontaktujete na emailu sdh.topol@volny.cz.

Na těchto stránkách jsou použity opisy z kronik SDH Topol a obecních kronik Topole. Poděkování za poskytnutí fotografií, informací a dalších materiálů patří muzeu Památníku Lidice, Regionálnímu muzeu v Chrudimi, Státnímu okresnímu archivu v Chrudimi, Východočeskému muzeu v Pardubicích a dále pak pí.Málkové, pí.Syrovcové, pí.Kosinové, p.V.Šaravcovi, p.Vl.Novotnému st., p.Fr.Komárkovi st., p.Jos.Kalousovi, p.P.Chvojkovi st., p.Sokolovi za darování nebo zapůjčení fotografií a dalších vzácných historických materiálů. Poděkování patří také dalším pamětníkům Topole a to zejména pí.Štěpánkové, pí.Zachariášové, p.Dubskému, p.Jar.Štěpánkovi. p.Jos.Barvovi, p.Fr.Syrovcovi, p.L.Syrovcovi, p.M.Novotnému, p.Kučerovi, p.J.Schejbalovi.

Děkujeme i všem dalším nejmenovaným topolákům, rodákům z Topole a ostatním lidem, kteří nám poskytli nebo poskytnou další materiály.

Dne 10.2.2009 jsme v 17:35 spustili nové počítadlo přístupů a již dne 29.3.2009 ve 20:02 hod navštívil naše stránky 1000 návštěvník! Dne 8.2.2010 v 7:08 navštívil naše stránky 10 000 navštěvník! Hasiči z Topole děkují za Vaši přízeň a těšíme se na další navštěvy.

novinky

VELKÉ poděkování patří městu Chrudim, které podporuje veškeré naše akce.

.
novinky
©BrKo, kontakt SDH Topol Přidejte si nás na FB.